zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

DOBRÉ ANDĚLY NAJDETE V RAIFFEISENBANK

8. 2. 2017

Již na 500 zaměstnanců Raiffeisenbank každý měsíc přispívá nadaci Dobrý anděl.

Již na 500 zaměstnanců Raiffeisenbank každý měsíc přispívá nadaci Dobrý anděl. V podpoře Dobrého anděla, a také rozvoji dobrého andělství ve vlastních řadách, chce Raiffeisenbank pokračovat i v letošním roce, přičemž cílem je překonat loňský příspěvek ve výši 1,3 milionů korun. Současně je Raiffeisenbank i nadále oficiální bankou nadace.

Raiffeisenbank sdílí transparentní hodnoty Dobrého anděla, tedy pravidelné, včasné a adresné rozdělování příspěvků potřebným do posledního haléře. Aktivně proto nabízí možnost stát se Dobrým andělem všem svým klientům i zaměstnancům a zároveň odpouští veškeré poplatky za platby příspěvků přes platební bránu a hradí i náklady na propagaci. Jen za loňský rok přispěli zaměstnanci banky částkou přesahující 400 tisíc korun.

„Dobré andělství se již stalo součástí naší firemní kultury, o čemž svědčí především stoupající zájem zaměstnanců, ale i klientů, o zapojení se do podpory této aktivity. Dobrý anděl pečuje o lidi v tíživé životní situaci, Raiffeisenbank pečuje o jeho finance, které nadace mezi příjemce peněžní pomoci rozděluje. I v tomto roce chceme pomáhat tam, kde je to třeba a kde jsou výsledky viditelné,“ říká Hana Kovářová, ředitelka marketingu a komunikace Raiffeisenbank.

V minulém roce obdržela nadace Dobrý anděl z Raiffeisenbank přes 1,3 milionu korun. První částí 400 000 korun přispěl charitativní projekt realizovaný v rámci golfových a tenistových turnajů Raiffeisenbank „Dobrá rána pomáhá“, kde účastníci svým vynikajícím sportovním výkonem přímo ovlivňují konečnou výši finančního daru banky na dobročinné účely. Částkou, přesahující 400 000 korun, přispěli i samotní zaměstnanci banky. Další půl milion korun darovala banka z nevybraných anonymních vkladních knížek, jejichž platnost skončila dle zákona o bankách a z nichž Dobrému andělu v rozmezí let 2015 – 2017 celkem předá 1,5 milionu korun.

„V letošním roce opět nadaci předáme půlmilionový dar z nevybraných anonymních vkladních knížek a plánujeme také dále rozšiřovat řady Dobrý andělů nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi našimi klienty,“ doplňuje Hana Kovářová.