zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016 VYKÁZALA RAIFFEISENBANK ZISK VE VÝŠI 517 MILIONŮ KORUN

12. 5. 2016
  • Meziroční růst klientských úvěrů o 12,8 % na 197 miliard Kč
  • Klientské vklady meziročně narostly o 24,1 % na 199 miliard Kč
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 20,6 % na 269 miliard Kč
  • Čistý zisk meziročně poklesl o 26,3 % na 517 milionů Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 16,30 %
  • „V průběhu prvního čtvrtletí roku 2016 se nám podařilo navázat na velmi úspěšný loňský rok. Veřejnost oslovila naše nabídka atraktivních produktů a služeb, důkazem čehož je i 16% meziroční nárůst počtu nových klientů retailového bankovnictví. Jsem velmi rád, že současně s tím dále roste i spokojenost klientů s naší bankou, což demonstruje jejich o 10 % nižší odchodovost oproti srovnatelnému období loňského roku,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, a dodává: „Dobrých výsledků jsme dosáhli také v oblasti hypotečních úvěrů, kde jsme meziročně rostli o více než 30 %, a rovněž firemních a korporátních úvěrů i depozit.“

„Naše úspěchy se přirozeně promítly také do čistého zisku banky za první čtvrtletí. Ten však i přesto meziročně klesl o 26 % a dosáhl výše 517 milionů Kč. Za tímto poklesem je třeba vidět dva hlavní důvody. Tím prvním je vytvoření jednorázové rezervy na očekávaný povinný příspěvek naší banky do nového Fondu pro řešení krize a nové podoby Fondu pojištění vkladů. Druhým důvodem je absorpce nákladů na integraci retailového bankovnictví české Citibank. Tato akvizice je pro Raiffeisenbank velkou příležitostí do budoucna a jsem přesvědčen, že ji beze zbytku využijeme,“ uzavírá Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2016 dosáhl výše 517 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 26,3 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 4,7 % především díky jednorázovému výnosu z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (acquiring).

Čisté úrokové výnosy banky meziročně klesly o 1,1 % na 1,5 miliardy Kč. Čisté příjmy z poplatků meziročně klesly o 9,5 % na 417 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 7,1 % na 263 milionů Kč.

NÁKLADY

Provozní náklady meziročně vzrostly o 21 % na 1,58 miliardy Kč. Tento nárůst je způsoben absorpcí nákladů na integraci retailového bankovnictví české Citibank a především pak vytvořením jednorázové rezervy na očekávaný povinný příspěvek banky do nového Fondu pro řešení krize a nové podoby Fondu pojištění vkladů.

ŘÍZENÍ RIZIK

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly o 85 % na 160 milionů Kč, a to především v důsledku nízké srovnávací základny ve srovnatelném období roku 2015, kdy došlo k rozpouštění opravných položek vytvořených v předchozích letech. Banka nadále udržuje velice dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 269 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 20,6 %. Za růstem bilanční sumy je nárůst klientských úvěrů a vkladů a také nárůst z titulu akvizice retailového portfolia české Citibank. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 12,8 % na 197 miliard Kč. K růstu přitom došlo ve financování domácností (spotřebitelské úvěry a hypotéky) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 24,1 % na 199 miliard Kč. 

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2016 dosáhla výše 16,30 % oproti 15,26 % k 31. březnu 2015.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2016

  • V únoru představila Raiffeisen investiční společnost dva nové fondy. Investoři mohou nově využít Raiffeisen fond udržitelného rozvoje a Raiffeisen fond globálních trhů. Jedná se o flexibilní smíšené fondy vytvořené v rámci tzv. Master–Feeder (řídící fond-podřízený fond) struktury.

  • V úterý 1. března 2016 došlo k převodu vlastnických práv retailového bankovnictví české Citibank na Raiffeisenbank, čímž byla formálně dokončena prodejní část akvizice.

  • Ve středu 9. března 2016 byla na ulici Jana Palacha v Břeclavi otevřena nová pobočka Raiffeisenbank. U příležitosti slavnostního zahájení provozu předal Miloš Matula, člen představenstva Raiffeisenbank, starostovi Pavlu Dominikovi šek na třicet tisíc korun na podporu města Břeclav.