TOPindividual

Řízení portfolia, které maximálně zohledňuje Vaše specifické potřeby.

 

 • určeno především institucionálním zákazníkům – pojišťovny, nadace, města, obce, apod.
 • minimální objem obhospodařovaných prostředků je 10 mil. Kč
 • výše poplatků za obhospodařování vychází z úspěšnosti zhodnocení portfolia oproti dohodnutému benchmarku, maximální zohlednění specifických potřeb zákazníka
 • zákazník svěřuje svému Portfolio Managerovi finanční prostředky, Portfolio Manager dále tyto prostředky obhospodařuje prostřednictvím instrumentů finančních trhů na základě předem definované investiční strategie, při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie
 • zákazník je pravidelně informován o stavu a vývoji svého portfolia
 • založeno na principech TOPclassic – indexové pojetí
 • trh je definován tzv. benchmarkem (indexem, etalonem)
 • zohledňuje individuální potřeby zákazníků, jako jsou např.:
  • specifické peněžní toky
  • specifický daňový režim
  • individuální rizikový profil
  • specifické zákonné normy pro různé subjekty
 • střednědobý produkt, doporučeno od 3 let a více, vysoká likvidita (max. 5 pracovních dnů)

 

Chcete -li využít této služby, kontaktujte prosím naše specialisty.

Michal Ondruška Vedoucí útvaru Portfolio Management tel. +420 234 401 842
Petr Kolbušovský Portfolio Manager tel. +420 234 401 828
 Pavel Brezmen Portfolio Manager tel. +420 234 401 245
Miroslav Paděra Portfolio Manager tel. +420 234 401 883
Ďulíková Kateřina Asistentka tel. +420 234 401 089
Jindřich Svátek Portfolio Manager tel. +420 234 401 841
Himpl Milan Portfolio Manager tel. +420 234 409 822
Kůta Lukáš Portfolio Manager tel. +420 234 405 234

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky