Informuj mě

Váš účet Vás může informovat o příchozích či odchozích transakcích SMS zprávou nebo e-mailem. Prostřednictvím této služby se dozvíte o pohybech na svém účtu, aniž byste se sami museli ptát.

Výhody

  • neustálý přehled o pohybech na účtu
  • omezení zneužití platební karty
  • výběr podmínek zasílání informací

Popis produktu

Informace o změně zůstatku

Pro lepší přehled o aktuálním stavu svého účtu si můžete nastavit zasílání zpráv o změně zůstatku na účtu (snížení pod, zvýšení nad, změna o). Informaci obdržíte hned, jak k této události dojde.

Informace o platbě

Pokud očekáváte příchod konkrétní platby nebo naopak uskutečnění Vámi zadané platby, můžete si  nechat zaslat zprávu také o této skutečnosti. Očekávanou platbu charakterizujete některým z těchto parametrů či jejich kombinací: Číslo protiúčtu, kód banky, částka, variabilní, konstantní nebo specifický symbol.

Informace o inkasu

Služba je obdobou Informací o platbě, jediným rozdílem je, že Vámi očekávaná transakce je příchozí či odchozí inkaso.

Informace o karetní blokaci

Pokud chcete být informováni o tom, kdy a kde se zrovna platí platebními kartami vydanými k Vašemu účtu, stačí si nastavit tuto službu a my Vám ihned zašleme zprávu na Váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky.

K vybraným typům účtů nabízíme službu Karetní SMS servis, který funguje na obdobném principu. 

Podmínky získání

  • e-mailová adresa nebo telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv

Prostřednictvím internetu si sami na účtu aktivujete službu Informuj mě! a zvolíte, jakou cestou a za jakých podmínek chcete zprávu zaslat. 

Tak můžete být okamžitě informováni o tom, že Vám přišla výplata či platba od Vašeho známého nebo obchodního partnera.


Tip 1 - Informuj mě!


Služba Informuj mě Vám umožní nastavit si podmínky pro zasílání zpráv s požadovanou informací. Získáte tak přehled o přijatých i odeslaných platbách, o inkasu, o blokacích nebo o aktuálním zůstatku na Vašem účtu či jeho změně. Jako komunikační kanál si sami zvolíte e-mail (zcela zdarma), nebo SMS zprávu (zpoplatněna dle aktuálně platného Ceníku produktů a služeb

  • Chcete mít přehled o pohybech na svém účtu, i když zrovna nejste u počítače?
  • Chcete být informováni v okamžiku, kdy Vám na účtu přibudou peníze?
  • Chcete se okamžitě dozvědět, o kolik se snížil disponibilní zůstatek na účtu poté, co pošta inkasovala platbu v rámci SIPO?
  • Chcete ihned vědět, kolik Vám zbývá na účtu po zaplacení platební kartou v obchodě?


Aktivujte si službu Informuj mě!


Jak si službu Informuj mě nastavit?

1. V levém MENU Klientského systému zvolte položku Informuj mě a vyberte jednu z možností – zůstatku, platbách, inkasu nebo blokacích.
Pro příklad zvolíme informaci O platbách (Obrázek 1).

 obrazek_1

2. Kliknutím na tlačítko "Nové nastavení" (B.) se zobrazí obrazovka pro zadání požadovaných parametrů platby (Obrázek 2), o níž chcete být informováni. Pokud již nějaké nastavení existuje, kliknutím na jeho pořadové číslo (A.) zobrazíte detail nastavení informace a můžete provést jeho změnu nebo jej zrušit (Obrázek 2).

obrazek_2

3. Na obrazovce pro zadání parametrů vyplňte údaje, o jakých platbách chcete být informováni (odchozípříchozí), jakým komunikačním kanálem (SMS, e-mail,...) chcete zprávu zaslat a můžete si také sami zvolit jak bude informace vypadat. Text dané zprávy se definuje v poli Text zprávy pomocí tzv. zástupek – jejich výběr naleznete v Seznamu zástupek (Obrázek 3).
Pro každý komunikační kanál je přednastaven jeden vzor.

obrazek_3

4. Požadované nastavení potvrďte certifikačním kódem a stisknutím tlačítka OK nastavení zaktivujete. Nastavení je platné okamžitě, od této chvíle budete informováni o všech platbách na Vašem účtu splňující nastavené parametry.

Příklad:
Informace o platbě (Obrázek 2) jsou nastaveny tak, aby na mobilní telefon zadaný ve Vašem adresáři byla doručena SMS zpráva vždy, jakmile na účet bude připsána příchozí platba větší nebo rovna částce 5000 Kč.

Text zprávy byl ponechán dle přednastaveného vzoru. Při příchozí platbě z účtu 8221019 / 5500 ve výši 7 500 Kč na Váš účet (zde 8221027/5500) s variabilním symbolem 111111111 bude doručena na mobilní telefon SMS v tomto znění:

RB: * Info o platbe * Z: 8221019/5500 * Na: 8221027/5500 * Realizovano: 7 500,00 CZK * Dne: 18.03.2009 * Konstantni symbol: * Variabilni symbol: 111111111

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky