Preventivní opatření

12. 03. 2020

Zdraví našich klientů i zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou a proto za všech okolností jednáme v jejich nejlepším zájmu.

Bedlivě sledujeme aktuální situaci a jak na centrále společnosti, tak i na pobočkách zavádíme preventivní opatření. Tam, kde to charakter práce a potřeby našich klientů dovolují, umožňujeme našim zaměstnancům práci z domova.

Rádi bychom vás informovali, že 95 % aktivit osobního bankovnictví můžete provádět z pohodlí domova, přímo z vašeho Mobilního nebo Internetového bankovnictví. Současně vás i nadále rádi obsloužíme v naší široké pobočkové síti.

Přejme nám všem, abychom aktuální nelehkou dobu přestáli ve zdraví.

Vaše Raiffeisenbank