Změna názvosloví - jednotné označení služeb

17. 09. 2018

Na základě vyhlášky č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, dochází k úpravě názvosloví.

Na základě vyhlášky č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, která nabývá účinnosti dne 31. října 2018, dojde k úpravě názvosloví v níže uvedených dokumentech.

Hlavním smyslem použití jednotného označení je, aby se nejčastěji poskytované služby ve všech bankách jmenovaly stejně a klienti si je mohli snadněji porovnat. Úprava názvosloví bude v našich dokumentech zapracována již od 1. října 2018 a nemá dopad na ceny produktů a služeb.

Součástí přehledu dokumentů je i seznam jednotného označení služeb nazvaný Glosář, kde najdete všechny nové pojmy.