800 900 900 24 hodin denně

ZALOŽTE SI eKonto ONLINE

V ceně účtu je

 • Neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v ČR a zahraničí
 • Neomezený počet tuzemských elektronických plateb
 • Vedení kreditní karty STYLE, dvou debetních karet a bezkontaktní nálepky
 • Neomezený počet vkladů a jeden výběr měsíčně na pokladnách Raiffeisenbank

Účet zdarma zahrnuje

 • Vedení účtu
 • Neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v ČR
 • Neomezený počet tuzemských elektronických plateb
 • Vedení kreditní karty EASY, debetní karty a bezkontaktní nálepky

V ceně účtu je

 • Neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v ČR i v zahraničí
 • Neomezený počet elektronických tuzemských transakcí
 • Vedení debetní karty a bezkontaktní nálepky
 • Mobilní eKonto - mobilní aplikace pro správu účtu

Vyberte si způsob založení účtu

Založit na pobočce

 • Vyplňte online žádost
 • Zavolá Vám bankéř a domluví schůzku
 • Podepíšete smlouvu na pobočce
 • Účet je Váš, vítejte v Raiffeisenbank

Založit na pobočce

Založit s kurýrem

 • Vyplňte online žádost
 • Zavolá Vám bankéř a domluví návštěvu kurýra
 • Podepíšete smlouvu s kurýrem
 • Aktivujeme Vám účet
 • Účet je Váš, vítejte v Raiffeisenbank

Založit s kurýrem
1
2
Nastavení účtu
Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné Toto pole je povinné

+420 Toto pole je povinné Toto pole je povinné

Souhlasím se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely mého oslovení ze strany Raiffeisenbank a.s. IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 2051, v souvislosti s touto žádostí a s takovým oslovením. Chcete-li odeslat žádost musíte souhlasit s uchováním kontaktních údajů.

1
2
3
4
Nastavení účtu
Kontaktní údaje
Další údaje
Kontrola a potvrzení

Kontaktní údaje

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

+420 Toto pole je povinné Toto pole je povinné

Souhlasím se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely mého oslovení ze strany Raiffeisenbank a.s. IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 2051, v souvislosti s touto žádostí a s takovým oslovením. Chcete-li odeslat žádost musíte souhlasit s uchováním kontaktních údajů.

Osobní údaje

Doručení kurýrní službou je dostupné pouze pro občany České republiky. Cizí státní příslušníci si mohou založit účet na kterékoliv z našich poboček.

Zadali jste neplatné rodné číslo nebo jste mladší 18 let. Jste-li mladší 18 let, zažádejte si o účet na na kterékoliv z našich poboček. Zadali jste neplatné rodné číslo nebo jste mladší 18 let. Jste-li mladší 18 let, zažádejte si o účet na na kterékoliv z našich poboček. Zadali jste neplatné rodné číslo nebo jste mladší 18 let. Jste-li mladší 18 let, zažádejte si o účet na na kterékoliv z našich poboček.

Zadejte číslo občanského průkazu

Adresa trvalého bydliště

Tato položka je povinná

Tato položka je povinná

Tato položka je povinná

Tato položka je povinná

Tato položka je povinná

Tato položka je povinná

Prosíme, uveďte korespondenční adresu v České republice, jinak nebude možné v žádosti pokračovat.

Jiné

Toto pole je povinné Toto pole je povinné

Kontrola a potvrzení

Vaše žádost o účet je nyní kompletně vyplněná.

 • Zkontrolujte si zadané údaje a odešlete žádost.
 • Po odeslání žádosti Vás budeme co nejdříve kontaktovat, abychom s Vámi dohodli návštěvu kurýra, se kterým podepíšete smlouvu a my Vám aktivujeme účet.

Vybrané produkty

Název účtu:

Kontaktní údaje

Jméno:

Příjmení:

Mobilní telefon:

Osobní údaje

Státní občanství:

Rodné číslo:

Číslo občanského průkazu:

Průkaz vydal:

Platnost průkazu od:

Platnost průkazu do:

Adresa trvalého bydliště

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Země:

Jiné

E-mail:

Kód akce:

Korespondenční adresa

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Země:

Korespondenční adresa

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Země:

Klient souhlasí s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, (dále jen "Banka") jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se svojí činností, a to v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Tyto údaje budou použity Bankou pro následující účely:
a) informování Klienta o produktech a službách Banky a oslovování Klienta s nabídkami produktů a služeb Banky, a to i prostřednictvím elektronických kontaktů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon o některých službách informační společnosti")
b) zjišťování spokojenosti se stávajícími bankovními službami využívanými Klientem, včetně dotazování prostřednictvím elektronických kontaktů ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.
Udělení tohoto souhlasu je účinné po dobu jednoho roku od jeho udělení a, je-li mezi Klientem a Bankou uzavřena smlouva, pak také po dobu trvání smlouvy a dále jeden (1) rok po ukončení smlouvy.

Banka je oprávněna předávat výše uvedené osobní údaje jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb Klientovi ze strany takových jiných správců, přičemž Klient bere tuto skutečnost na vědomí. Klient prohlašuje, že byl Bankou poučen o svých právech plynoucích z výše citovaného zákona, zejména pak o právu přístupu k osobním údajům podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právu na opravu osobních údajů jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Chcete-li odeslat žádost musíte souhlasit s uchováním kontaktních údajů.