zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY

Zpostředkujeme nákup a prodej pokladničních poukázek (obvykle státních).

Výhody

rychlá a pohodlná komunikace

obchody můžete uzavírat telefonicky přímo s pracovníky útvaru Treasury

obvykle lepší úročení než u termínovaného vkladu

Popis produktu

Pokladniční poukázka je diskontovaný dluhový papír, vydaný emitentem (státem) se splatností do 1 roku. Držitel pokladničních poukázek získává výnos až při jejich zpětném prodeji emitentovi (nebo před splatností). Pokladniční poukázky lze kdykoli před jejich splatností prodat. Nejvýhodnější je obvykle nákup pokladničních poukázek v primární aukci.

Podmínky získání

Podpis komisionářské smlouvy, smlouvy o správě cenných papírů v ČNB a zřízení účtu na trhu krátkodobých dluhopisů (SKD) u ČNB. 

V případě jednorázové investice stačí podpis komisionářské smlouvy se správou cenných papírů v Bance. Také pokud již klient tuto smlouvu má, je nutný podpis nové smlouvy, na které budou evidovány pouze pokladniční poukázky. 

Investice do pokladničních poukázek nabízíme od částek převyšujících 10 miliónů Kč klientům privátního bankovnictví a velkým korporacím.