TOPCLASSIC

Pro klienty, jejichž investičním cílem je dlouhodobé překonávání trhů a participace na růstových trendech.

  • produkt je určen klientům z řad fyzických i právnických osob, kteří nemají dostatečné informace, zkušenosti a/nebo technické zázemí, aby mohli sami rozhodovat o jednotlivých investicích
  • možnost výběru ze čtyř typových portfolií
  • možnost vytvořit portfolio v zákazníkem preferované měně
  • zákazník svěřuje svému Portfolio Managerovi finanční prostředky, Portfolio Manager dále tyto prostředky obhospodařuje prostřednictvím instrumentů finančních trhů na základě předem definované investiční strategie, při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie
  • zákazník je pravidelně informován o stavu a vývoji svého portfolia
  • výkonnost portfolia je primárně závislá na vývoji trhů - úplná participace na růstových trendech
  • trh je definován tzv. benchmarkem (indexem, etalonem)
  • pasivní řízení rizika, riziko je nastavené volbou investiční strategie
  • střednědobý produkt, doporučeno od 3 let a více, vysoká likvidita (max. 5 pracovních dnů)
  • zákazník má možnost výběru ze čtyř typových portfolií v závislosti na očekávaném výnosu, riziku a časovém horizontu

Pro využití této služby kontaktujte naše specialisty.

Michal Ondruška Vedoucí útvaru Portfolio Management tel. +420 234 401 842
Petr Kolbušovský Portfolio Manager tel. +420 234 401 828
Miroslav Paděra Portfolio Manager tel. +420 234 401 883
Kateřina Ďulíková  Portfolio Manager tel. +420 234 401 089
Jindřich Svátek Portfolio Manager tel. +420 234 401 841
Milan Himpl Portfolio Manager tel. +420 234 409 822
Lukáš Kůta Portfolio Manager tel. +420 234 405 234
Lucie Beránková Asistentka tel. +420 234 409 803