KONTAKTNÍ BANKA

Raiffeisenbank a.s. vykonává činnost tzv. kontaktní banky podle § 306 a násl. zákona č. 240/2013 Sb.,  o investičních společnostech a investičních fondech., v platném znění.

Činnost kontaktní banky je vykonávána pro zahraniční společnosti:

Franklin Templeton International Services S.ŕ.r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

Ampega Investment GmbH, Charles–de-Gaulle-Platz 1, Postal Code 50679 Köln, Germany

Raiffeisen Kapitalanlage G.m.b.H, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Austria,

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakousko

Raiffeisenbank a.s. na svých webových stránkách uveřejňuje výroční a pololetní zprávy, prospekty a zjednodušené prospekty fondů, případně kursový lístek a jiné další informace vyplývající z příslušných právních předpisů a prospektů fondů.

Raiffeisenbank a.s. je zároveň členem Asociace pro kapitálový trh, kam pravidelně hlasí čtvrtletní informační povinnost zahraničních investiční fondů, jimž poskytuje službu kontaktní banky.

Kontakty:

 Jana Kůrečková

Corporate Finance Specialist

Tel: + 420 23 440 1822, Fax: + 420 23 440 2011, email: jana.kureckova@rb.cz

 Eva Polánová

Dealer Equities

Tel.: +420 23 440 1803, Fax: +420 23 440 2803, e-mail: eva.polanova@rb.cz

 

Související odkazy:

Asociace pro kapitálový trh