CESKÉ CENNÉ PAPÍRY

Umožňujeme klientům investovat do všech cenných papírů obchodovaných v obchodním systému XETRA. Na některé tituly obchodované na XETRA dále nabízíme možnost poskytnutí úvěru zajištěného převodem cenných papírů – REPO operace a MARGIN trading