zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT 1% INDEX BOND

Kombinace fixního úroku 1 % ročně a příležitosti na výplatu dodatečného úroku 1,5 %

Jistota ochrany investovaného kapitálu

Podkladová aktiva odpovídají tržní situaci

Okamžitá likvidita na sekundárním trhu

Podrobné informace o produktu

S garantovaným certifikátem USD 1% Index od Raiffeisen Centrobank získá investor roční fixní úrok ve výši 1% a příležitost k dodatečnému ročnímu úroku 1,5%. Výplata dodatečného úroku je závislá na vývoji dvou podkladových indexů - EURO STOXX 50® a S&P 500®. Současně je investor chráněn před negativním tržním vývojem 100% garancí výplaty investovaného kapitálu
v době splatnosti (květen 2021).

  • EURO STOXX 50® A S&P 500® JAKO PODKLADOVÉ AKTIVUM
  • 100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA KE DNI SPLATNOSTI
  • PŘÍLEŽITOST K DODATEČNÉMU ROČNÍMU
    ÚROKU VE VÝŠI 1,5%
  • FIXNÍ ROČNÍ ÚROK VE VÝŠI 1%
  • MĚNA CERTIFIKÁTU USD
  • DOBA SPLATNOSTI 5 LET

Emitent                          

Raiffeisen Centrobank AG

 Garant 

Raiffeisen Centrobank AG

 ISIN

 AT0000A1KV47

 Nominální hodnota

1 000 USD

 Emisní kurz

100 %, plus 1,5% vstupní poplatek během upisovacího období

 Upisovací období 

6. dubna 2016 – 10. května 2016

 Datum fixace 

 11. května 2016

 Valuta 

 12. května 2016

Poslední den pozorování

 10. května 2021

 Datum splatnosti 

 13. května 2021

 Kapitálová záruka

100% k datu splatnosti

Fixní úrok

1% ročně

Úroková bariéra

85% počáteční hodnoty podkladových indexů

Dodatečný úrok

1,5% ročně pokud budou oba podkladové indexy na nebo nad úrokovou bariérou

 Splatnost

Každý rok bude vyplacen úrok ve výši 1% + dodatečný úrok v případě splnění podmínky pro výplatu. K datu splatnosti bude vyplaceno 100%
nominální hodnoty certifikátu

 

Garantovaný certifikát USD 1% INDEX BOND je navázán na dva renomované indexy složené z evropských a amerických blue-chips - indexy EURO STOXX 50® a S&P 500®. Nízké ceny komodit a nízké úrokové sazby jsou dobré předpoklady pro růst světových ekonomik. To, že se i v těchto tržních fázích nedají vyloučit náhlé propady na burzách, ukazuje turbulentní začátek roku 2016. Investoři, kteří nechtějí riskovat případné ztráty a zároveň očekávají stabilní vývoj světové ekonomiky, mohou s tímto garantovaným certifikátem dosáhnout ročního výnosu až 2,5% (poplatky spojené s nákupem certifikátu jako např. vstupní poplatek nejsou ve výnosu zohledněny). Certifikát má pětiletou splatnost.

Další informace a dokumenty ke stažení:

Informace o emisi

Emisní podmínky