zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT BLUE CHIP BOND

Jistota ochrany investovaného kapitálu

Podkladová aktiva odpovídají tržní situaci

Okamžitá likvidita na sekundárním trhu

Možnost ročního výnosu  4,10 %

Podrobné informace o produktu

Díky garantovanému certifikátu Blue Chip Bond dostanete příležitost dosáhnout ročního výnosu 4,10%. Výplata úroku je závislá na vývoji hodnot čtyř podkladových akcií. Současně jste částečně chráněni před negativním tržním vývojem 95% garancí výplaty investovaného kapitálu v době splatnosti (srpen 2019).

  • Čtyři blue chips jako podkladové aktivum: BANCO SANTANDER SA, DANONE SA, DEUTSCHE TELEKOM AG, REPSOL SA
  • 95% kapitálová ochrana ke dni splatnosti
  • Certifikát je vedený v českých korunách
  • Doba splatnosti 5 let
  • Možnost investice již od 100 000 Kč
  • Spravuje společnost Raiffeisen Centrobank AG
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
 Garant Raiffeisen Centrobank AG
 ISIN AT0000A19171
 Nominální hodnota 1 000 CZK
 Emisní kurz 100 %, plus 1 % vstupní poplatek během upisovacího období
 Upisovací období 1. srpna 2014 - 27. srpna 2014
 Datum fixace 28. srpna 2014
 Valuta 29. srpna 2014
 Poslední den pozorování 26. srpna 2019
 Datum splatnosti 29. srpna 2019
 Počáteční hodnoty Uzavírací kurzy podkladových akcií k datu fixace
 Úroková sazba 4,1 % ročně pokud budou všechny čtyři podkladové akcie na nebo nad úrokovou bariérou
 Dny pozorování 26.08.2015, 24.8.2016, 24.08.2017, 24.08.2018, 26.08.2019
 Splatnost Budou-li v pátém roce všechny čtyři podkladové akcie na  úrokové bariéře nebo nad ní,
bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % nominální hodnoty, jinak 95% kapitálová ochrana
Úroková bariéra Deutsche Telekom AG-REG: 11,43
Repsol SA: 18,875
Banco Santander SA: 7,584
Danone: 53,34

Garantovaný certifikát Blue Chip Bond je navázán na akcie těchto společností:
Deutsche Telekom  AG (DE0005557508, www.telekom.com)
Deutsche Telekom je jednou z předních integrovaných telekomunikačních společností na světě. Jeho mobilní služby využívá více než 143 milionů zákazníků. Deutsche Telekom rovněž provozuje zhruba 31 milionů pevných linek a 17 milionů linek pro širokopásmové připojení k internetu.
Repsol S.A.  (ES0173516115, www.repsol.com)
Repsol je globální energetická společnost s širokým rozsahem působnosti od hledání nových nalezišť přes těžbu surovin a jejich zpracování až po distribuci finálního produktu po celém světě. Společnost Repsol je zastoupená ve více než 50 zemích světa.
Banco Santander S.A. (ES0113900J37, www.bancosantander.es)
Banco Santander S.A. je španělská komerční banka nabízející osobní  i privátní bankovnictví. Banka má zastoupení ve Španělsku, Velké Británii, Portugalsku, v zemích latinské Ameriky a také ve Spojených státech amerických.
Group Danone S.A. (FR0000120644, www.danone.com)
Skupina Danone byla založena ve Francii a jejími hlavními produktyjsou mléčné výrobky, dětská strava, sušenky, cereální produkty a potravinářské doplňky. Její pobočky působí v mnoha zemích Evropy, Asie i severní a jižní Ameriky.

Další informace a dokumenty ke stažení: