GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY

Garantované certifikáty jsou vhodné pro vstup do světa certifikátů. Díky certifikátům s garancí investované částky se i defenzivním investorům otevírá příležitost profitovat z výnosů na kapitálovém trhu  se zárukou, že k datu splatnosti obdrží zpět minimálně nominální hodnotu certifikátu dle výše kapitálové ochrany, a navíc i s možností potenciálního výnosu.

 • Vhodné i pro konzervativní investory

 • Možnost podílet se na výnosech kapitálových trhů

 • Garance ochrany až 100 % investované částky

Podrobné informace o produktu

Jak to funguje?

Výnos certifikátu je zpravidla závislý na vývoji tzv. podkladového aktiva. S rostoucí hodnotou podkladového aktiva roste i výnos z daného certifikátu. I pokud se hodnota podkladového aktiva vyvíjí negativně, máte garanci, že v případě držení certifikátu do jeho data splatnosti obdržíte částku odpovídající nominální hodnotě certifikátu až do výše kapitálové ochrany. Podkladovými aktivy jsou zpravidla akciové indexy, tedy skupina akcií představující určitou část trhu. Další běžný způsob výnosu z garantovaného certifikátu může představovat pravidelná výplata fixního úroku.

 

Příklad

Následující příklad je smyšlený a slouží pouze pro pochopení fungování garantovaných certifikátů. Parametry vyplaceného výnosu a výše kapitálové ochrany se mohou pro jednotlivé námi nabízené garantované certifikáty značně lišit. Proto v případě zájmu o konkrétní certifikát doporučujeme se blíže seznámit s parametry konkrétního produktu.

Nakoupíte:

Certifikát v objemu: 100 000 Kč 
Kapitálová ochrana: 100 %
Doba trvání: 4 roky
Podkladové aktivum: index STOXX Global Select Dividend 100, jenž představuje souhrnný vývoj 100 firem z celého světa, které vyplácejí nejvyšší dividendy. 
Participace na vývoji podkladového aktiva: 1:1


 
K datu splatnosti může nastat jeden z následujících scénářů:

Hodnota indexu vzroste o 15 %.
     Bude Vám vyplaceno 115 % investované částky, tedy 115 000 Kč.

Hodnota indexu poklesne o 20 %.
     Bude vám vyplacena garantovaná hodnota 100 % investované částky, tedy 100 000 Kč.

Více informací ohledně podmínek a fungování naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a produktových brožurách jednotlivých námi nabízených certifikátů. 

 

Výhody

Garance úplné nebo částečné ochrany výše investice do certifikátu během jeho primárního úpisu.

 Možnost předčasného prodeje na stálém sekundárním trhu.

Rizika

V případě kombinace negativního vývoje podkladového aktiva a kapitálové ochrany nižší než 100 % může investor přijít o část investovaných prostředků odpovídající výši kapitálové ochrany.

 Výplata garantované nominální hodnoty certifikátu a výnosu závisí na platební schopnosti emitenta (Raiffeisen Centrobank AG).

 

 

Jak investovat

 • 1.

  První krok

  Jestliže jste zatím tak neučinili, můžete navštívit kteroukoliv z našich poboček a s pomocí poradce s námi uzavřete Smlouvu o obstarání obchodu investičních nástrojů a vyplníte Investiční dotazník.

 • 2.

  Zvolení smlouvy

  Pro nákup garantovaných certifikátů je postačující naše „standardní“ Smlouva o obstarání obchodu investičních nástrojů, která vám zároveň umožňuje investovat do podílových fondů Raiffeisen investiční společnosti a Raiffeisen Capital Management. V případě nákupu bonusových a expresních certifikátů je nutné s námi uzavřít „rozšířenou“ Smlouvu o obstarání obchodu s investičními nástroji, díky které budete moci investovat i do dalších veřejně obchodovatelných instrumentů na kapitálových trzích.

 • 3.

  Nákup

  Samotný nákup certifikátu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Raiffeisen Centrobank AG byla založena ve Vídni roku 1973 jako Centro Internationale Handelsbank AG. Koncem roku 2001 se stala součástí finanční skupiny Raiffeisen a změnila své jméno na Raiffeisen Centrobank AG. V současnosti je Centrobank vedoucí investiční bankou ve střední a východní Evropě. Banka pokrývá celé spektrum služeb a produktů souvisejících s akciemi a deriváty na burzách i mimoburzovně. Centrobank je vnímána jako průkopník a lídr trhu v oblasti strukturovaných produktů.

Prioritou banky je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní poradenství, jak v Rakousku, tak i v ostatních zemích střední a východní Evropy jakož i v Turecku. Díky bohaté historii přední investiční banky se Raiffeisen Centrobank zaměřuje na udržitelný rozvoj svých aktiv a inovativním přístupem pokračuje v expanzi a posilovaní své pozice na trhu.


KONTAKT
Raiffeisen Centrobank AG
Tegetthoffstraße 1 | 1010 Vídeň
Telefon: +431 515 20 0
Fax: +431 513 43 96
Email: office@rcb.at