EXPRESNÍ CERTIFIKÁTY

Expresní certifikáty spojují příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení produktu před splatností, přičemž zpravidla platí, že čím delší splatnost tím vyšší příležitost k výnosu.

 • Atraktivní výnos při stagnujících a také při částečně klesajících trzích

 • Ochranná bariéra, která zajistí vaši investici i v případě poklesu trhů

 • Možnost předčasného prodeje certifikátu na sekundárním trhu

Podrobné informace o produktu

Jak to funguje?

K datu fixace na konci upisovacího období bude stanovena počáteční hodnota podkladového aktiva, bariéra a také úroveň pro předčasné ukončení neboli podmínka, při jejímž splnění dojde k ukončení certifikátu a jeho zrychlené výplatě.
K předem stanoveným datům pozorování úrovně pro předčasné ukončení budou aktuální uzavírací hodnoty podkladových aktiv porovnávány s danou úrovní pro předčasné ukončení.

a) Bude-li uzavírací hodnota podkladového aktiva k datu pozorování úrovně pro předčasné ukončení rovna nebo vyšší než úroveň pro předčasné ukončení, dojde k zrychlenému ukončení certifikátu a obdržíte vámi investovanou částku plus bonusový úrok.

b) Bude-li hodnota podkladového aktiva ve sledovaný den pod úrovní pro předčasné ukončení, nebude vyplacena žádná výplata, produkt nebude předčasně ukončen a certifikát zůstává aktivní do dalšího data pozorování, zpravidla se jedná o jeden další rok. Výše výplaty pro další rok se zvýší, a naopak úroveň pro předčasné splacení se sníží.

c) Nedojde-li během trvání certifikátu k naplnění podmínky pro předčasné splacení certifikátu, bude vyplacena částka ve výši 100 % investované částky.

Pokud hodnota podkladového aktiva ke dni splatnosti klesne pod ochrannou bariéru, výplata počáteční investované částky bude snížena o tolik procent, o kolik pokleslo podkladové aktivum.

 

Příklad

Následující příklad je smyšlený a slouží pouze pro snadnější pochopení fungování expresních certifikátů. Výše ochranné bariéry a podmínka pro výplatu bonusu pro jednotlivé námi nabízené certifikáty se mohou značně lišit. Proto v případě zájmu o konkrétní certifikát doporučujeme se blíže seznámit s parametry daného produktu.

Nakoupíte:

Certifikát v objemu: 100 000 Kč 
Ochranná bariéra: 60 %
Podkladové aktivum: akciový index EURO STOXX 50
Datum fixace: k 10. 12. 2018 bude stanovena počáteční hodnota podkladového aktiva, která se rovná aktuální hodnotě indexu k danému dni

K  prolomení ochranné bariéry dojde pouze v případě, pokud hodnota indexu klesne o více než 40 %.

K předčasnému splacení certifikátu dojde, když k daným datům pozorování budou splněny podmínky, které naleznete v následující tabulce.

Datum pozorování Podmínka pro předčasné splacení Výše výplaty
10. 12. 2019  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 100 % jeho počáteční hodnoty   100 % investované částky a bonus ve výši 7 %
10. 12. 2020  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 95 % jeho počáteční hodnoty 100 % investované částky a bonus ve výši 14 %
10. 12. 2021  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 90 % jeho počáteční hodnoty  100 % investované částky a bonus ve výši 21 %
10. 12. 2022 Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 85 % jeho počáteční hodnoty 100 % investované částky a bonus ve výši 28 %

 

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení již během prvního roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 7 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení během druhého roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 14 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení během třetího roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 21 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro ukončení během čtvrtého roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 28 000 Kč.

Pokud během trvání certifikátu nedojde k daným datům pozorování ke splnění podmínky, bude certifikát ukončen a vy obdržíte 100 % investované částky, v tomto případě tedy 100 000 Kč.

Pokud v poslední den pozorování bude hodnota podkladového aktiva na nebo pod úrovní bariéry, obdržíte vámi investovanou částku sníženou o tolik procent, o kolik poklesla hodnota podkladového aktiva.

Více informací ohledně podmínek a fungování naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a produktových brožurách jednotlivých námi nabízených certifikátů nebo vám je sdělí váš osobní poradce.

 

Výhody

Atraktivní výnos při stagnujících a také při částečně klesajících trzích až k hladině Bariéry.

Částečná ochrana investované částky.

Možnost předčasného prodeje certifikátu díky stálému sekundárnímu trhu.

Rizika

Pokud bude v poslední den pozorování prolomena bariéra alespoň jedním z podkladových aktiv, bude investor plně vystaven celé či částečné ztrátě nominální hodnoty certifikátu.

Pokud bude uzavírací hodnota podkladového aktiva pod úrovní pro předčasné ukončení, nedojde k předčasnému ukončení certifikátu a investorovi nebude vyplacen žádný výnos.

Investor se přímo nepodílí na růstu podkladových aktiv nad stanovenou možnou výplatu.

Výplata nominální hodnoty certifikátu závisí na platební schopnosti emitenta (Raiffeisen Centrobank AG).

 

Jak investovat

 • 1.

  První krok

  Jestliže jste zatím tak neučinili, můžete navštívit kteroukoliv z našich poboček a s pomocí poradce s námi uzavřete Smlouvu o obstarání obchodu investičních nástrojů a vyplníte Investiční dotazník.

 • 2.

  Zvolení smlouvy

  Pro nákup garantovaných certifikátů je postačující naše „standardní“ Smlouva o obstarání obchodu investičních nástrojů, která vám zároveň umožňuje investovat do podílových fondů Raiffeisen investiční společnosti a Raiffeisen Capital Management. V případě nákupu bonusových a expresních certifikátů je nutné s námi uzavřít „rozšířenou“ Smlouvu o obstarání obchodu s investičními nástroji, díky které budete moci investovat i do dalších veřejně obchodovatelných instrumentů na kapitálových trzích.

 • 3.

  Nákup

  Samotný nákup certifikátu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Raiffeisen Centrobank AG byla založena ve Vídni roku 1973 jako Centro Internationale Handelsbank AG. Koncem roku 2001 se stala součástí finanční skupiny Raiffeisen a změnila své jméno na Raiffeisen Centrobank AG. V současnosti je Centrobank vedoucí investiční bankou ve střední a východní Evropě. Banka pokrývá celé spektrum služeb a produktů souvisejících s akciemi a deriváty na burzách i mimoburzovně. Centrobank je vnímána jako průkopník a lídr trhu v oblasti strukturovaných produktů.

Prioritou banky je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní poradenství, jak v Rakousku, tak i v ostatních zemích střední a východní Evropy jakož i v Turecku. Díky bohaté historii přední investiční banky se Raiffeisen Centrobank zaměřuje na udržitelný rozvoj svých aktiv a inovativním přístupem pokračuje v expanzi a posilovaní své pozice na trhu.


KONTAKT
Raiffeisen Centrobank AG
Tegetthoffstraße 1 | 1010 Vídeň
Telefon: +431 515 20 0
Fax: +431 513 43 96
Email: office@rcb.at