zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Expresní certifikáty

Expresní certifikáty spojují příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení produktu před splatností, přičemž zpravidla platí, že čím delší splatnost tím vyšší příležitost k výnosu.

 

Atraktivní výnos

při stagnujících a také při částečně klesajících trzích

Ochranná bariéra

zajistí vaši investici i v případě poklesu trhů

Možnost předčasného prodeje

certifikátu na sekundárním trhu

Podrobné informace o produktu

Jak to funguje?

K datu fixace na konci upisovacího období bude stanovena počáteční hodnota podkladového aktiva, bariéra a také úroveň pro předčasné ukončení neboli podmínka, při jejímž splnění dojde k ukončení certifikátu a jeho zrychlené výplatě.
K předem stanoveným datům pozorování úrovně pro předčasné ukončení budou aktuální uzavírací hodnoty podkladových aktiv porovnávány s danou úrovní pro předčasné ukončení.

a) Bude-li uzavírací hodnota podkladového aktiva k datu pozorování úrovně pro předčasné ukončení rovna nebo vyšší než úroveň pro předčasné ukončení, dojde k zrychlenému ukončení certifikátu a obdržíte vámi investovanou částku plus bonusový úrok.

b) Bude-li hodnota podkladového aktiva ve sledovaný den pod úrovní pro předčasné ukončení, nebude vyplacena žádná výplata, produkt nebude předčasně ukončen a certifikát zůstává aktivní do dalšího data pozorování, zpravidla se jedná o jeden další rok. Výše výplaty pro další rok se zvýší, a naopak úroveň pro předčasné splacení se sníží.

c) Nedojde-li během trvání certifikátu k naplnění podmínky pro předčasné splacení certifikátu, bude vyplacena částka ve výši 100 % investované částky.

Pokud hodnota podkladového aktiva ke dni splatnosti klesne pod ochrannou bariéru, výplata počáteční investované částky bude snížena o tolik procent, o kolik pokleslo podkladové aktivum.

 

Příklad

Následující příklad je smyšlený a slouží pouze pro snadnější pochopení fungování expresních certifikátů. Výše ochranné bariéry a podmínka pro výplatu bonusu pro jednotlivé námi nabízené certifikáty se mohou značně lišit. Proto v případě zájmu o konkrétní certifikát doporučujeme se blíže seznámit s parametry daného produktu.

Nakoupíte:

Certifikát v objemu: 100 000 Kč 
Ochranná bariéra: 60 %
Podkladové aktivum: akciový index EURO STOXX 50
Datum fixace: k 10. 12. 2018 bude stanovena počáteční hodnota podkladového aktiva, která se rovná aktuální hodnotě indexu k danému dni

K  prolomení ochranné bariéry dojde pouze v případě, pokud hodnota indexu klesne o více než 40 %.

K předčasnému splacení certifikátu dojde, když k daným datům pozorování budou splněny podmínky, které naleznete v následující tabulce.

Datum pozorování Podmínka pro předčasné splacení Výše výplaty
10. 12. 2019  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 100 % jeho počáteční hodnoty   100 % investované částky a bonus ve výši 7 %
10. 12. 2020  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 95 % jeho počáteční hodnoty 100 % investované částky a bonus ve výši 14 %
10. 12. 2021  Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 90 % jeho počáteční hodnoty  100 % investované částky a bonus ve výši 21 %
10. 12. 2022 Hodnota podkladového aktiva bude vyšší nebo rovna 85 % jeho počáteční hodnoty 100 % investované částky a bonus ve výši 28 %

 

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení již během prvního roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 7 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení během druhého roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 14 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro předčasné ukončení během třetího roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 21 000 Kč.

Pokud dojde ke splnění podmínky pro ukončení během čtvrtého roku, obdržíte vámi investovanou částku 100 000 Kč a bonus ve výši 28 000 Kč.

Pokud během trvání certifikátu nedojde k daným datům pozorování ke splnění podmínky, bude certifikát ukončen a vy obdržíte 100 % investované částky, v tomto případě tedy 100 000 Kč.

Pokud v poslední den pozorování bude hodnota podkladového aktiva na nebo pod úrovní bariéry, obdržíte vámi investovanou částku sníženou o tolik procent, o kolik poklesla hodnota podkladového aktiva.

Více informací ohledně podmínek a fungování naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a produktových brožurách jednotlivých námi nabízených certifikátů nebo vám je sdělí váš osobní poradce.

 

Výhody

Atraktivní výnos při stagnujících a také při částečně klesajících trzích až k hladině Bariéry.

Částečná ochrana investované částky.

Možnost předčasného prodeje certifikátu díky stálému sekundárnímu trhu.

Rizika

Pokud bude v poslední den pozorování prolomena bariéra alespoň jedním z podkladových aktiv, bude investor plně vystaven celé či částečné ztrátě nominální hodnoty certifikátu.

Pokud bude uzavírací hodnota podkladového aktiva pod úrovní pro předčasné ukončení, nedojde k předčasnému ukončení certifikátu a investorovi nebude vyplacen žádný výnos.

Investor se přímo nepodílí na růstu podkladových aktiv nad stanovenou možnou výplatu.

Výplata nominální hodnoty certifikátu závisí na platební schopnosti emitenta (Raiffeisen Centrobank AG).

 

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné