zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Bonusové certifikáty

Bonusové certifikáty v porovnání s přímou investicí do samotných akcií nebo akciových indexů a poskytují ochranu proti poklesu až na úroveň ochranné bariéry a zároveň nabízí možnost zajímavých výnosů díky výplatě bonusu. Svoji největší sílu ukazují bonusové certifikáty v okamžicích stagnujících nebo i mírně klesajících trhů.

 

Ochranná bariéra

zajistí vaší investici i v případě poklesu trhů.

Možnost realizace atraktivního výnosu díky výplatě Bonusu

Možnost prodeje certifikátu před splatností

Podrobné informace o produktu

Jak to funguje?

Nominální hodnota bonusových certifikátů se odvíjí od hodnoty jednoho nebo více podkladových aktiv. Zároveň je stanovena ochranná bariéra a podmínka pro výplatu bonusu. Ochranná bariéra zaručuje možnost ochrany celé investované částky až do momentu, kdy hodnota jednoho nebo více podkladových aktiv poklesne pod nebo na úroveň ochranné bariéry. Pokud hodnota podkladového aktiva ke dni splatnosti klesne pod ochrannou bariéru, výplata počáteční investované částky bude snížena o tolik procent, o kolik pokleslo podkladové aktivum.

V případě splnění podmínky je investorovi vyplacen bonus. Vyplacený bonus má zpravidla formu výplaty předem stanovené procentuální výše počáteční nominální hodnoty certifikátu v době splatnosti certifikátu nebo fixního úroku vypláceného v průběhu trvání certifikátu.

 

Příklad

Následující příklad je smyšlený a slouží pouze pro snadnější pochopení fungování bonusových certifikátů. Výše ochranné bariéry a podmínka pro výplatu bonusu pro jednotlivé námi nabízené certifikáty se mohou značně lišit. Proto v případě zájmu o konkrétní certifikát doporučujeme se blíže seznámit s parametry daného produktu.

Nakoupíte:

Certifikát v objemu:  100 000 Kč
Bonus: 18 % nominální hodnoty certifikátu
Ochranná bariéra:  60 %
Doba splatnosti: 4 roky
Podkladové aktivum: index S&P 500, jenž představuje souhrnný vývoj 500 největších amerických firem dle tržní kapitalizace
Podmínka pro výplatu bonusu: Hodnota podkladového aktiva během trvání certifikátu neklesne na nebo pod úroveň bariéry

Podkladový index může klesnout až o 40 %, ale i přesto bude v Době splatnosti certifikátu vyplaceno 100 % investované částky plus dodatečný bonus 18 %.

K datu splatnosti může nastat jeden z následujících scénářů:

Hodnota podkladového aktiva bude vyšší než jeho počáteční hodnota.
     K datu splatnosti bude vyplacena počáteční nominální hodnota investice 100 000 Kč a Bonus ve výši 18 000 Kč.

Hodnota podkladového aktiva poklesne o 35 %.
     Stále ještě nedošlo k prolomení bariery 60 % a k datu splatnosti bude vyplacena počáteční nominální hodnota investice 100 000 Kč a bonus ve výši 18 000 Kč.

Hodnota podkladového aktiva poklesne o 52 %.
     Jelikož byla prolomena bariera 60 %, k datu splatnosti Vám bude vyplacena snížená hodnota nominální investice ve výši 48 000 Kč bez nároku na Bonus.


Více informací ohledně podmínek a fungování naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a produktových brožurách jednotlivých námi nabízených certifikátů nebo vám je sdělí váš osobní poradce.

 

 

Výhody

Výplata atraktivního bonusu v době splatnosti certifikátu.

Částečná ochrana investované částky.

Atraktivní výnos při stagnujících a také při částečně klesajících trzích až k hladině bariéry.

 Možnost předčasného prodeje certifikátu díky stálému sekundárnímu trhu.

 

Rizika

Pokud bude dosažena či prolomena ochranná bariéra, bude investor vystaven částečné či úplné ztrátě počáteční investované částky k datu splatnosti certifikátu.

Možný maximální výnos je omezen výší bonusu. Investor nemusí participovat v plném rozsahu na růstu podkladových aktiv.

Výplata nominální hodnoty certifikátu a výnosu závisí na platební schopnosti emitenta (Raiffeisen Centrobank AG).

 

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné