ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Platební účet dle zákona o platebním styku

  • Určen fyzickým osobám pro soukromé účely v případě, že nemají běžný účet v Kč v Raiffeisenbank, ani v jiné bance v ČR.

  • Obsahuje běžný účet v Kč, služby přímého bankovnictví, debetní kartu Debit MasterCard BASIC.

  • Poskytujeme na všech našich pobočkách.

Pro založení Základního platebního účtu potřebujete:

  • Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti příp. další doklady (detailní informace jsou k dispozici na všech pobočkách Raiffeisenbank) 
  • Přítomnost zákonného zástupce (u klientů do 18 let)
  • Žadatel ve smlouvě o účtu podepisuje prohlášení, že není majitelem jiného platebního účtu vedeného v Kč bankou nebo pobočkou zahraniční banky v ČR


Produktové podmínky
Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů
Ceník