Spořicí účet Včelička

Díky Spořicímu účtu Včelička seznámíte své děti se světem financí a usnadníte jím první kroky do života.

  • Zvýhodněné zhodnocení úspor pro vaše děti
  • Minimální zůstatek na účtu není podmínkou
  • Možnost ZDARMA vedení běžného účtu eKonto STUDENT PREMIUM (až do 18 let věku)
  • Účet je vedený na jméno vašeho dítěte

Podrobnosti o produktu

Spořicí účet Včelička je spojení běžného účtu eKonto STUDENT PREMIUM a spořicího účtu eKonto PLUS, tak aby účet mohl dále růst s vaším dítětem. Můžete ho založit kdykoli po jeho narození.

  • Vklady na účet mohou uskutečňovat rodiče, prarodiče, kdokoli
  • Vklady je možné provádět jako hotovostní nebo převodem z účtu jakékoli banky

S finančními prostředky na Spořicím účtu Včelička může disponovat zpočátku pouze zákonný zástupce.

Po dovršení 12 let věku může být nezletilému klientovi vydána platební karta pro hotovostní výběry a bezhotovostních platby v obchodech. Tím se z účtu stává plnohodnotné eKonto STUDENT PREMIUM, jehož výhody může vaše dítě využívat až do 26 let věku.

Vklady jsou pojištěny na základě zákona č. 21/1992 Sb. do částky odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta.

Založit svému dítěti Spořicí účet Včelička je jednoduché. Co k tomu potřebujete?

  • Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodič, opatrovník nebo poručník dítěte)
  • Originál rodného listu dítěte (nebo jeho úředně ověřenou kopii), občanský průkaz nebo pas
  • Originál rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo poručníka dítěte (nebo jeho úředně ověřenou kopii)

Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů
Úrokové sazby

Může vás zajímat

Uložte úspory do podílových fondů Podílové fondy mohou zhodnotit vaše úspory více než spořicí účty nebo termínované vklady.
Stavební spoření Díky státnímu příspěvku stále populární způsob, jak zhodnotíte své finance. Navíc s možností získat hypotéku za zajímavých podmínek.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky