POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET ÚVĚR

„Pokud se ze zdravotních důvodů dostanu do finančních potíží, budu rád, že nebudu muset řešit splácení úvěru!“

Kdy vám pojištění pomůže splácet úvěr?

 • Výpadek nebo snížení příjmu v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo nedobrovolné ztráty zaměstnání
 • Neschopnost splatit úvěr v důsledku invalidity III. stupně nebo úmrtí

 

Jak vám pojištění pomůže?

 • Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání bude pojištěnému za každých 30 dní jejich trvaní uhrazeno pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění), a to až 12x za sebou
 • V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně bude za pojištěného uhrazen celý nesplacený zůstatek úvěru

 

Výhody pojištění

 • Úhrada již první splátky úvěru po vzniku pracovní neschopnosti nebo nedobrovolné ztráty zaměstnání
 • Úhrada za nedobrovolnou ztrátu zaměstnání sjednaného na dobu určitou
 • Krátké, přehledné a srozumitelné pojistné podmínky s minimem výluk
 • Jedna z nejnižších cen na trhu

 

Víte, že naše pojištění se přizpůsobí vaší životní situaci?

 • Naše pojištění schopnosti splácet se dokáže rychle přizpůsobit vaší aktuální životní situaci
 • Pokud se například sami rozhodnete ukončit svůj pracovní poměr a začít podnikat, nejste již dále zbytečně pojištěni pro nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale místo toho se pojistná částka pro pojištění pracovní neschopnosti okamžitě zvyšuje na 150 % své původní hodnoty

 

Cena pojištění

7,2 % z výše měsíční splátky vašeho úvěru

Hlášení pojistné události

 • telefonicky na telefonní lince + 420 488 125 125
 • písemně na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6
 • e-mailem na adresu: uniqa@uniqa.cz
   

Pojistnou události hlaste co nejdříve po vzniku pojistné události ideálně telefonicky, kde vám ochotně poradí kde nalézt a jak vyplnit formuláře hlášení pojistné události. Podrobně se s postupem hlášení pojistné události můžete seznámit v pojistných podmínkách.

Související dokumenty

Rámcová smlouva č. 1080500085
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňující informace k pojistnému produktu
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna