POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET K PŮJČKÁM

 

Možnost volitelného pojištění pro případ:

  • smrti
  • invalidity III. stupně
  • dlouhodobé pracovní neschopnosti
  • nedobrovolné ztráty zaměstnání

 

Pojistné plnění

Pojistným plněním u rizika smrti a invalidity III. stupně je nesplacená část úvěru k datu vzniku pojistné události.

Pojistným plněním u rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání a dlouhodobé pracovní neschopnosti je až 12 splátek úvěru.

Pokud jste mladší 65 let a nejste v době platnosti pojištění v pracovním nebo služebním poměru, nejste pojištěn pro pojistné nebezpečí nedobrovolné ztráty zaměstnání; v takovém případě se pojistná částka u pojištění pro pojistné nebezpečí pracovní neschopnost zvyšuje o 50 %.

Pro vznik pojistné události musí dlouhodobá pracovní neschopnost či nedobrovolná ztráta zaměstnání trvat alespoň 30 dnů.

Pojistné

Pojistné je 7,2 % z výše měsíční splátky.


Pojistná událost

Pojistnou událost hlaste nejpozději do 30 dnů po jejím vzniku. Doporučujeme však pojistnou událost hlásit co nejdříve!

Hlásit pojistnou událost můžete:
◾telefonicky na telefonní lince 488 125 125,
◾písemně na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 nebo
◾e-mailem na adresu: uniqa@uniqa.cz

Při hlášení pojistné události, prosíme, uveďte Vaše jméno a adresu, pro případ pojištění spotřebitelského úvěru číslo úvěrové smlouvy, stručný popis škodní události (čeho se týká – smrt, trvalé následky úrazu, dávky při pracovní neschopnosti nebo ztráta zaměstnání).

Pojistnou události hlaste co nejdříve po vzniku pojistné události ideálně telefonicky, kde vám poradí kde nalézt a jak vyplnit formuláře hlášení pojistné události i jak dále postupovat.

V případě smrti musí informaci zaslat oprávněná osoba.

Podrobně se s postupem hlášení pojistné události můžete seznámit v souboru pojistných podmínek pro pojištění spotřebitelských úvěrů. Případně na stránkách pojišťovny UNIQA.

Související dokumenty

Rámcová smlouva č. 1080500085
Soubor pojistných podmínek
Doplňující informace k pojistnému produktu
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna