zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění schopnosti splácet půjčku

Pojištění k půjčkám ve variantách STANDARD a PLUS, které již nejsou součástí aktuální nabídky.

Pojištění schopnosti splácet půjčku bylo nabízeno ve třech variantách – Soubor pojištění 1, Soubor pojištění 2 a Soubor pojištění 3.

Rámcová pojistná smlouva

Přehled pojistného krytí

Soubor pojištění 1:
◾Pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny

Pojistným plněním u rizika smrti je aktuální dlužná částka, která zůstala ze strany dlužníka v okamžiku pojistné události vůči pojistníkovi nesplacena.
◾Pojištění pro případ přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

Pojistným plněním u rizika vzniku invalidity třetího stupně je aktuální dlužná částka, která zůstala ze strany dlužníka v okamžiku pojistné události vůči pojistníkovi nesplacena.

Soubor pojištění 2 nabízí krytí rizik uvedených v souboru pojištění 1 a navíc:
◾Pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojistným plněním u rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti se stává úhrada měsíčních splátek půjčky, počínaje splátkou splatnou v pojistném období, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti.

Plnění je poskytováno do doby ukončení pracovní neschopnosti, max. do celkové výše 1.000.000 Kč.

Soubor pojištění 3 nabízí krytí rizik uvedených v souboru pojištění 2 a navíc:
◾Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání

Pojistným plněním u rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání se stává úhrada měsíčních splátek půjčky, počínaje splátkou splatnou v pojistném období, v kterém pojištěný bude 60. den nezaměstnaný.

Plnění z jedné pojistné události je klientovi poskytováno po dobu max. 12 měsíců, max. do celkové výše 1.000.000 Kč.

POZOR: starobní důchod
V případě, že byl klientovi v době přistoupení k pojištění nebo v jeho průběhu přiznán starobní důchod, je pojištění stanoveno v rozsahu rizika smrti z jakékoliv příčiny a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % poškození dle Základní tabulky A k úrazovému pojištění.
Toto platí pro všechny soubory pojištění.
Pojistným plněním v případě trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 % je aktuální dlužná částka, která zůstala ze strany dlužníka v okamžiku pojistné události vůči pojistníkovi nesplacena. 

Poplatek za pojištění


◾Soubor pojištění 1: v rámci půjčky PLUS – bez poplatku
◾Soubor pojištění 2: poplatek za pojištění činí 3,06% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky
◾Soubor pojištění 3: poplatek za pojištění činí 5,88% ze sjednané výše měsíční úvěrové splátky

Ukončení a zánik pojištění

Pojištění zaniká*:
◾dnem úmrtí, dnem přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, příp. dnem úrazu, tzn. dnem vzniku trvalých následků způsobených úrazem s rozsahem nad 50% dle Základní tabulky A) k úrazovému pojištění
◾dnem splatnosti poslední úvěrové splátky
◾poslední den platnosti smlouvy o úvěru, k níž se pojištění vztahuje,
◾dnem, v němž pojištěný dovrší 65 let věku

*veškerý výčet zániku pojištění je uveden v RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro pojištění k PŮJČCE č. 1080500018

Pojistná událost

V případě pojistné události kontaktujte neprodleně poskytovatele pojištění.

Pojistnou událost lze nahlásit:
◾písemně na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., likvidace pojištění osob, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
◾e-mailem: info@uniqa.cz
◾telefonicky: +420 488 125 125

Zpracování osobních údajů UNIQA pojišťovna