zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Autoasistence

Asistenční služby pro držitele pojištěné karty v případě nehody, poruchy, defektu, vandalismu, krádeže či živelné události (pojistná událost), jejichž následkem je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění formou asistenčních služeb.

Technická pomoc

 • Odstranění poruchy či defektu vozidla na vozovce nebo vyproštění zpět na silnici
 • Odtažení vozidla a přeprava cestujících (max. 9. osob) do autorizovaného servisu či jiného zařízení do max. 30 km od místa události, není-li do 60 min. od příjezdu asistenční služby možné provést opravu přímo v místě události
 • Uschování vozidla do doby převzetí vozu autoservisem v případě, že je cílový autoservis nebo dílna v době nehody či poruchy uzavřen, max. však po dobu 2 dnů
 • Silniční asistence v případě nedostatku paliva -  dovoz paliva na místo odstavení vozidla (cenu dovezeného paliva hradí držitel karty)
 • Silniční asistence/ odtažení vozidla a přeprava cestujících (max. 9 osob) do nejbližšího autorizovaného servisu či jiného zařízení v případě záměny paliva, k jeho přečerpání a  výměně za správný typ (cenu paliva/přečerpání hradí držitel karty)
 • Silniční asistence v případě poškození pneumatiky, nelze-li pokračovat v jízdě (cenu náhradních dílů a materiálu hradí držitel karty)
 • Silniční asistence či dovoz náhradních klíčů v případě uzamčených klíčů ve vozidle či ztráty klíčů (výměnu zámků, cenu součástek a náhradních dílů hradí držitel karty)

 Technické informační služby

V rámci pojištění má oprávněná osoba právo obrátit se na asistenční centrálu se žádostí o:

 • Vyhledání a sdělení kontaktu nejbližšího autorizovaného servisu
 • Zajištění konferenčního hovoru s technickým specialistou asistenční centrály/ technikem autorizovaného servisu ke konzultaci

Náhradní doprava

V případech krádeže vozidla, nebo pokud během 6 hodin od momentu pojistné události není možné vozidlo uvést zpět do provozu, zajistí pojistitel prostřednictvím asistenční centrály: zapůjčení náhradního vozidla kategorie B (např. Škoda Fabia) po dobu tří po sobě bezprostředně následujících dnů, přičemž doba zapůjčení nesmí přesáhnout dobu opravy vozidla autorizovaným servisem. Předmětem krytí jsou náklady přistavení, zapůjčení vozidla. Náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) či vzniklou škodou pojistitel nehradí.

Co byste měli vědět:

 • Detailní podmínky asistence, plnění a výluky jsou popsány v Pojistných podmínkách (PP-RBAACZ-1210)
 • Nárok na plnění z pojištění nevzniká mimo jiné v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného, u speciálně upravených vozidel (např. závodní automobily, historická vozidla, vozidla taxislužby a další), při pravidelných úkonech souvisejících s běžným provozem, při nedostatcích v povinné výbavě, u pojistné události, která se stala mimo pozemní komunikaci atp.
 • Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud je organizace služeb zajištěna jinak než přes asistenční centrálu, nebo není-li organizace služeb předem odsouhlasena operátorem asistenční centrály
 • Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a v zahraničí v zemích, které jsou součástí mezinárodní dohody o vzájemném uznání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla

 

Rámcová pojistná o pojištění asistenčních služeb

Všeobecné pojistné podmínky Autoasistence

Jak pojištění funguje:

Pojistná událost

Dojde-li na vozidle držitele karty k pojistné události a je-li držitel karty v tom momentě ve vozidle (nemusí být řidičem), má nárok na poskytnutí asistenčních služeb. Držitel karty neprodleně informuje asistenční centrálu s nonstop provozem na tel. +420 221 586 533.

Kontakt s centrálou

Při kontaktování asistenční centrály sdělí držitel jméno a příjmení, identifikační údaje (datum narození a poslední čtyři čísla pojištěné kreditní karty), kontaktní telefonní číslo, model, barvu a RZ vozidla, místo, kde se nachází nepojízdné vozidlo, důvod nepojízdnosti vozidla atp.

Poskytnutí služeb

Asistenční centrála poskytne dostupné služby pro řešení pojistné události.

Výhody

Kompletní autoasistence, která se o vás vždy postará v případě nenadálých komplikací na silnici.

 • Odtah vozidla a přeprava cestujících do 30 km
 • Výměna a oprava poškozené pneumatiky
 • Zapůjčení náhradního vozu na 3 dny
 • Nastartování a dobití autobaterie
 • V případě nedostatku paliva jeho dovoz na místo
 • Práce mechanika
 • Služby jsou poskytovány v ceně karty ČSA a DE LUXE – nic navíc za ně tedy neplatíte
 • Služby jsou platné od okamžiku aktivace karty po celou dobu její platnosti, je-li karta aktivní (tzn. není například blokovaná)
 • Služby se vztahují na držitele hlavní i dodatkové karty. Podmínky pojištění a asistence pro hlavní a dodatkovou kartu jsou shodné
 • V případě pojistné události se na plnění v rozsahu dle pojistných podmínek nevztahuje žádná spoluúčast držitele karty

Podmínky získání

Služby jsou poskytovány v ceně karty.  Stačí aktivovat vaší kartu, služby jsou poskytovány po celou dobu její platnosti.
Ke všem kartám Raiffeisenbank lze nad rámec těchto pojištění sjednat i výhodné volitelné pojištění na cesty a pro případ neschopnosti splácet. K EASY kartě je možné sjednat také pojištění zneužití karty (ostatní karty jej mají v ceně).