zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

V sociální oblasti se opíráme o společenskou odpovědnost v oblasti produktů i veřejného života – zejména pak o dobrovolnictví a sponzorství. Klíčová jsou pro nás i témata rovných pracovních příležitostí, zdraví a bezpečnosti či vzdělavani a rozvoje. Důraz klademe také na flexibilitu, a to nejen s ohledem na rodiče na mateřské dovolené, ale i v případech různých nenadálých životních situací našich zaměstnanců.

PRODUKTOVÁ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

V oblasti produktové společenské odpovědnosti klademe důraz na ekonomiku produktů pro naše klienty. Již v roce 2014 jsme zavedli eKonto SMART, které mohou mít klienti zcela zdarma v případě jeho aktivního využívání. Obdobnou výhodu jsme v roce 2017 přinesli i živnostníkům a drobným podnikatelům v podobě Podnikatelského eKonta SMART.

Kromě produktů spojených s běžnym bankovním stykem dbáme i na společenskou odpovědnost v oblasti uvěrování. Jak naše procesy, tak rizikové vyhodnocení klientů maximálně podporuje zdravé půjčování a má za cíl eliminovat budoucí neschopnosti splácet. Pokud už však k takové situaci dojde, klientům doporučujeme „Poradnu při finanční tísni“, jíž jsme partnerem, a kde jim poradí, jak situaci nejlépe vyřešit.

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI

Raiffeisenbank je partnerem Poradny při finanční tísni. Ta je jedinou a respektovanou celostátně působící organizací, která nabízí dluhové poradenství klientům zdarma. Raiffeisenbank je partnerem Poradny při finanční tísni. Ta je jedinou a respektovanou celostátně působící organizací, která nabízí dluhové poradenství klientům zdarma.

Poradna při finanční tísni funguje díky setrvalé a stabilní podpoře partnerů z řad největších a nejdůvěryhodnějších bank působících v České republice. Pomáhá předluženým klientům se sepsáním návrhů na oddlužení na soudy zdarma s úspěšností 98 %.

Poradna je odbornou veřejností vnímána jako jedinečný nástroj pomoci občanům. Nabízí přípravu procedury osobního oddlužení dle insolvenčního zákona, poradenství pro dlužníky a pomoc v komunikaci s věřiteli, soudy, rozhodci, insolvenčními správci a exekutory.

Základním nástrojem poradenské činnosti je seznámení dlužníka s jeho právy a povinnostmi, stejně jako s právy a povinnostmi dalších stran a podpora jednání dlužníka v aktivním přístupu k řešení svých závazků. Klienti mají možnost kontaktovat pobočky v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem, nebo využít výjezdní pobočky v České Lípě, Hradci Králové, Litvínově-Janově, Plzni, Šumperku, Prostějově a Příbrami.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Raiffeisenbank, je již tradičním partnerem vzdělávací akce Bankéři jdou do škol, kterou pořádá Česká bankovní asociace. Bankéři si pro studenty připravují speciální 90 minutový workshop zaměřený zejména na důležité téma bezpečného chování na internetu. Kyberbezpečnost je v Česku stále podceňována, což ukazuje i výsledek Indexu bezpečnosti České bankovní asociace, který se třetím rokem pohybuje okolo hranice 60 %. Studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří se projektu zúčastní, se v on-line prostředí pohybuji několik hodin denně. To je hlavním důvodem, proč se bankéři snaží středoškoláky upozornit na nebezpečí, která na ně číhají na internetu, naučit je rozpoznat hackerský útok a vysvětlit jim, jak jsou banky zabezpečeny.