zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

EKOLOGICKÁ OBLAST

Pracujeme tak, aby naše dopady na životní prostředí byly co nejnižší, a zavádíme opatření, abychom ulevili okolní přírodě.

Raiffeisenbank se neustále snaží zvyšovat nároky na pozitivní ekologický dopad svého podnikání. Činí tak nejen při realizaci podnikatelských aktivit (např. financováním projektů s pozitivním vlivem na životní prostředí, ale k pozitivnímu vlivu na životní prostředí přispívají i samotní zaměstnanci, především tříděním odpadu, šetrným využíváním energií, optimalizací využívání dopravních prostředků na pracovní cesty a obecně jejich nahrazováním telekonferencemi, ale i osobní podporou speciálních projektů jako například „Do práce na kole“.

Pracujeme tak, aby naše dopady na životní prostředí byly co nejnižší, a zavádíme opatření, abychom ulevili okolní přírodě.

Raiffeisenbank aktivně přistupuje k otázkám ekologie a neustále se snaží zlepšovat svoje činnosti s ohledem na životní prostředí. Odpovědné environmentální chování také očekává od svých zaměstnanců, především při třídění odpadu na pracovištích a šetrném využívání energií. Úvěrování ekologických projektů a Zelený úvěr Raiffeisenbank má tradičně silnou pozici v úvěrování firemních klientů včetně různých ekologických projektů. Aktivní jsme rovněž v úvěrování výroby energií z obnovitelných zdrojů.

Úspory při tisku

Díky tzv. Konsolidované smlouvě klient v bance nemusí podepisovat řadu smluv spojených s otevřením účtu. Kromě většího komfortu pro klienty a jednoduššího a rychlejšího procesu je významným benefitem i výrazné snížení počtu tištěných stránek. Raiffeisenbank aktivně zavedla monitoring tisku na centrále a na pobočkách. Díky tomuto kroku se daří tisknout méně než v minulosti.

Úspory v energiích

Raiffeisenbank má od roku 2014 vlastní energetickou koncepci, která má za cíl snížit energetickou náročnost pobočkové sítě. Úspory spočívají ve využití LED osvětlení, či osazování provozoven multifunkčními světly. V rámci projektu banka revitalizuje další technologicky zastaralá zařízení, jako jsou chlazení, vytápění a vzduchotechnika, začlenění těchto technologií pod jeden řídicí systém apod.

  • Nová energetická koncepce Spočívá v úspoře elektrické energie na svícení díky novým typům svítidel (LED technologie) a optimalizaci počtu a rozmístění svítidel. Zavedli jsme ji v roce 2015 a v jejím důsledku ročně ušetříme 265 000 kWh, což představuje 318 tun CO2, což odpovídá absorpční CO2 kapacitě lesa o rozloze 50 ha.
  • Upgrade datového skladu K upgradu datového skladu jsme přistoupili koncem roku 2015. Díky následnému snížení spotřeby elektrické energie o 225 000 kWh za rok jsme snížili uhlíkovou stopu banky o 270 tun CO2 ročně. To odpovídá absorpční CO2 kapacitě lesa o rozloze 42 ha.
  • Zrušení pobočkových serverů V průběhu ledna 2016 jsme dokončili vypnutí celkem 119 pobočkových serverů. Funkce, které zajišťovaly, nově provádí PC koncových uživatelů. Ročně díky tomu snížíme spotřebu elektrické energie o 217 000 kWh, což odpovídá 260 tunám CO2 ročně, což představuje absorpční CO2 kapacitu lesa o rozloze 41 ha.

Třídění odpadu

Samozřejmé je pro banku využívání systému tříděného odpadu zaměstnanci. Raiffeisenbank se zapojila do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma“, který se týká zlepšení podmínek třídění odpadů ve firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady. Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit. Podle posledních průzkumů už třídí 2/3 obyvatel ČR a ani my nechceme být výjimkou. Není naším zájmem, aby se zbytečně plýtvalo surovinami, které se přitom dají znovu recyklovat a využít v podobě různých výrobků, se kterými se běžně setkáváme. Za rok 2016 jsme vytřídili 4 270 kg plastu a 22 621 kg papíru.

Doprava do zaměstnání

Raiffeisenbank již několik let podporuje akci Do práce na kole. Jejím cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo (či jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze). Když co nejvíce lidí přestane denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, náladu, ale přispěje i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.

Služební cesty

Minimalizujeme služební cesty a nejen ty do zahraničí. Od roku 2016 jsou centrály banky vybaveny telekonferenčními místnostmi se supermoderními přenosovými obrazovkami, ve kterých diskutujeme nad společnými projekty bez nutnosti cestování stovky kilometrů. Na služební cesty maximálně využíváme veřejnou dopravu, na schůzky cestujeme vlakem i městskou hromadnou dopravou. Všechna služební vozidla splňují emisní normu 5 nebo 6. Hodnoceni v projektu GEEN Raiffeisenbank v roce 2016 získala bronzovou příčku v projektu GEEN, kde jsou jednotlivé banky posuzovány z hlediska jejich ekologických aktivit a zelených projektů.