Informace k datovým schránkám

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci a vybrané dokumenty opatřené elektronickým podpisem můžete doručovat do datové schránky Raiffeisenbank a. s.

V Dohodě o elektronické komunikaci jsou stanoveny podmínky, za kterých Raiffeisenbank a.s. podklady přijímá a rovněž i seznam podkladů, které nám můžete touto novou cestou zasílat. Ostatní komunikační kanály zůstávají plně zachovány.

Instruktáž klientům k používání datových schránek (PDF)

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky