Vzdělávání: tradice spolupráce s Junior Achievement

Mezi nejvýznamnější partnery v oblasti vzdělávání banka řadí spolupráci s Junior Achievement.

Podporujeme vzdělávání a podnikání studentů v rámci programu Junior Achievement

Již patnáctým rokem Raiffeisenbank podporuje principy i hodnoty Tomáše Bati, zakladatele české kanceláře JA. Cílem a posláním této mezinárodní neziskové vzdělávací organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. JA působí ve vice než 120 zemích světa. Do jejich programů se každoročně zapojí na 10 milionů děti a studentů ve věku od 6 do 22 let.

Kontakt: Junior Achievement


Junior Achievement

Bankéři jdou do škol

Raiffeisenbank, je již tradičním partnerem vzdělávací akce Bankéři jdou do škol, kterou pořádá Česká bankovní asociace. Bankéři si pro studenty připravují speciální 90 minutový workshop zaměřený zejména na důležité téma bezpečného chování na internetu. Kyberbezpečnost je v Česku stále podceňována, což ukazuje i výsledek Indexu bezpečnosti České bankovní asociace, který se třetím rokem pohybuje okolo hranice 60 %. Studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří se projektu zúčastní, se v on-line prostředí pohybuji několik hodin denně. To je hlavním důvodem, proč se bankéři snaží středoškoláky upozornit na nebezpečí, která na ně číhají na internetu, naučit je rozpoznat hackerský útok a vysvětlit jim, jak jsou banky zabezpečeny.

IT Ops Univerzity - spolupráce se středními školami

Téma spolupráce se středními školami vzniklo jako jeden z důsledků náročného hledání kandidátů na IT Operations pozice a myšlence začít si připravovat půdu u dosud nedotčených a pracovním trhem nezatížených mladých lidí, a navíc být v souladu s EVP a strategií banky v oblasti HR.

Společně s HR vznikl základ konceptu a byla navázána přímá komunikace se dvěma středními školami. Nyní máme za sebou první základní kámen, "Praxi" středoškoláků v IT Operations.

Během 14-ti denní praxe se žáci podívali do datového centra, měli speciální přednášky z odborných útvarů IT Operations, jako třeba HW technologií, správy elektronického bankovnictví anebo IT Operations procesech, a strávili 3 dny stínováním na IT Service Desku, IT Hotline a u IT Operátorů.

Existuje mnoho benefitů, které jsme tímto počinem získali, a mnoho z nich ještě přijde. Vytvořili jsme základ pro sdílení znalostí a informací, uvnitř i vně teamů. Mnozí z našich kolegů /lektorů přednášely o své oblasti poprvé se záměrem naučit a předat, a navíc pro laické publikum. Vyvolali jsme zájem a nastolily dobrou energii v rámci jednotlivých setkání.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky