zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o. nabízí firmám i jednotlivcům komplexní nabídku financování investičních potřeb.

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. patří dlouhodobě mezi TOP hráče na českém leasingovém trhu, kde působí již od roku 1994. Od samého začátku své činnosti si držíme stabilní roli spolehlivého a zodpovědného financujícího partnera. Patříme do finanční skupiny Raiffeisen a naší mateřskou společností je Raiffeisenbank, a.s. 

Rok 2020 byl velmi specifický pro českou i světovou ekonomiku. Negativní dopady epidemie COVID-19 se pochopitelně promítly i do fungování společnosti Raiffeisen - Leasing. Podle statistik zveřejněných Českou leasingovou a finanční asociací došlo v roce 2020 k poklesu objemu prostředků, které vydali členové této asociace na financování podnikatelských investic, meziročně o 19 %. Domácnosti si půjčily od členů asociace o 17,3 % méně peněz. Výše prostředků určených na financování nových osobních aut v loňském roce mezi členy asociace poklesla o 17,2 %.

V Raiffeisen - Leasing jsme se po celý minulý rok snažili aktivně přistupovat k potřebám našich stávajících klientů a současně jsme dělali vše pro dosažení cílů, které od nás očekával náš vlastník. Přistupovali jsme s maximální vstřícností k požadavkům našich stávajících klientů na restrukturalizaci jednotlivých obchodních případů, a to i nad rámec zákonných povinností. Učinili jsme několik zásadních rozhodnutí, které vedly k provozním úsporám. A neustále jsme se při dodržení přijatelné míry rizika snažili v maximálním možném rozsahu dosáhnout vytyčených obchodních výsledků, což se nám z velké míry také podařilo.  

Celková hodnota aktiv společnosti dosáhla k 31. 12. 2020 hodnoty 23,397 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 0,8 %. Raiffeisen - Leasing v roce 2020 profinancoval v nových obchodních případech komodity a nemovitosti v celkovém objemu 7,838 miliard Kč, což představuje meziroční pokles o 23 %. Zisk po zdanění dle IFRS činil v roce 2020 celkem 399,541 milionů Kč, to znamenalo meziroční nárůst o 14,7 %. Tento růst byl z části realizován díky přijatým dividendám.

Raiffeisen - Leasing nabízí firmám i jednotlivcům široké portfolio produktů určených pro financování investičních potřeb. Šíře našeho produktového portfolia je na českém leasingovém trhu unikátní a považujeme ji za naši silnou stránku. Financujeme auta, těžší dopravní techniku, stroje, zařízení i technologie. Korporátní klientele financujeme často i specifická aktiva, jakými jsou letadla nebo lokomotivy. Máme unikátní znalost v oblasti nebankovního financování nemovitostí, díky tomu se podílíme na výstavbě a rekonstrukci hotelů, obchodních center, rezidenčních čtvrtí a podobných projektů. Ve svém produktovém portfoliu máme operativní full service leasing, který poskytujeme na auta do 3,5 tuny. Důležitou součástí naší nabídky je dotační poradenství, které je našimi klienty často vyhledávané a velmi ceněné.

Podle údajů zveřejňovaných Českou leasingovou a finanční asociací si Raiffeisen - Leasing drží dlouhodobě 1. místo v nebankovním financování nemovitostí, v roce 2020 činil náš tržní podíl v tomto sektoru 71 %. Mezi TOP leasingové společnosti se řadíme ve financování těžké dopravní techniky, letadel, kolejové techniky, IT a zdravotnické techniky. Náš celkový tržní podíl činil v loňském roce mezi členy České leasingové a finanční asociace 7,4 %. Máme silnou pozici především v segmentu malých a středních podniků, v portfoliu máme rovněž významné zastoupení korporátní klientely, kontinuálně nám narůstá i podíl spotřebitelů.

Snažíme se využívat synergií s naší mateřskou společností a nabízet tak klientům propojení bankovních a leasingových služeb a produktů. Klientům ze segmentu fyzických osob nepodnikajících, malých firem i podnikatelů je k dispozici již mnoho let přímá nabídka financování aut prostřednictvím bankovní pobočkové sítě. V segmentu korporátní klientely spolu dlouhodobě velmi úzce spolupracují obchodní sítě Raiffeisen - Leasing a Raiffeisenbank. V roce 2020 jsme nasadili nový front-endový systém zaměřený na financování vozů, který nám výrazně pomáhá v jednom z našich klíčových cílů, jímž je růst v oblasti financování aut. Učinili jsme mnoho kroků pro růst v oblasti operativního full service leasingu.

Raiffeisen - Leasing bude v roce 2021 pokračovat v projektech, které vedou k digitalizaci a automatizaci procesů. Cílem těchto aktivit je nabídnout klientům přívětivější a jednodušší nástroje při uzavírání obchodních případů i při vyřizování rozličných žádostí, které obvykle řeší v průběhu života smlouvy o financování. Zároveň tyto projekty usnadňují a zrychlují naše interní procesy, to vede k vyšší efektivitě uvnitř naší společnosti. I přes předpokládaný pokračující dopad pandemie COVID-19  se budeme i v roce 2021 snažit nadále upevňovat své postavení v oblasti financování osobních a užitkových vozů, nemovitostí, strojů a zařízení, manipulační i dopravní techniky, porosteme v oblasti operativního full service leasingu. Budeme pokračovat v úspěšně nastavené spolupráci s Raiffeisenbank, a.s., přičemž tuto spolupráci budeme i nadále rozvíjet a posilovat. Naším primárním cílem bude, zvlášť v tomto složitém období, orientace na zákazníka a kvalita poskytovaných produktů a služeb, to vše při optimální míře kreditního rizika a profitabilitě obchodních případů.

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel.: 221 511 611
Fax: 221 511 666
E-mail: rl@rl.cz
www.rl.cz