zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...
Na této stránce naleznete přehled změn k 1. 1. 2024 a jak se dotýkají přímo vás.
Obchodní podmínky a ceníky měníme proto, abychom je zjednodušili. Sjednotíme podmínky pro klienty Raiffeisenbank a pro klienty, kteří k nám přišli z Equa bank. Služby, které vám poskytujeme, tak budou přehlednější.
Tip

Abyste snáze našli změny, které se vás týkají, je dobré znát typy svých účtů / názvy tarifů (např. CHYTRÝ účet, HIT PLUS spořicí účet). Pokud si je nepamatujete, typ účtu (název tarifu) zjistíte v mobilním nebo internetovém bankovnictví.

Přihlaste se do bankovnictví. Klikněte na dlaždici Běžný účet nebo dlaždici spořicího účtu a v záložce Detail klikněte na Tarif.

Podmínky k produktům sjednaným v původní Equa bank

Všeobecné obchodní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Equa bank k datu 1. 1. 2024 zanikají a od tohoto data se náš vztah bude řídit podmínkami Raiffeisenbank, které nazýváme Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

Produktové podmínky - účty, vklady, debetní karty

  • Produktové podmínky pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty Equa bank a Produktové podmínky pro spořicí účty Equa bank k datu 1. 1. 2024 zanikají a od tohoto data se k vašemu běžnému účtu, spořicímu účtu či terminovanému vkladu budou vztahovat Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů a Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví. V případě debetní karty se budeme řídit Obchodními podmínkami pro vydávání a používání debetních karet.

Produktové podmínky - investice

  • Produktové podmínky pro poskytování investičních služeb Equa bank k datu 1. 1. 2024 zanikají a od tohoto data se budou řídit Produktovými podmínkami pro obstarání obchodů s investičními nástroji.

Podmínky platebního styku

  • Podmínky platebního styku Equa bank k datu 1. 1. 2024 zanikají a od tohoto data se budou řídit Technickými podmínkami a Informace ke lhůtám v platebním styku měníme k datu 1. 1. 2024.

Podmínky k produktům sjednaným v Raiffeisenbank

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) měníme k datu 1. 1. 2024.

Produktové podmínky - účty, vklady, debetní karty

  • Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů a Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet měníme k datu 1. 1. 2024.

Technické podmínky a Informace ke lhůtám v platebním styku

Technické podmínky a Informace ke lhůtám v platebním styku měníme k datu 1. 1. 2024

Produktové podmínky - kreditní karty

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet a Program výhod pro kreditní karty Raiffeisenbank měníme k datu 1. 1. 2024.

Produktové podmínky - přímé bankovnictví

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví měníme k datu 1. 1. 2024.

Produktové podmínky - investice

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s investičními nástroji měníme k datu 1. 1. 2024.

Přehled všech změn

Měněné dokumenty pro klienty původní Equa bank

Původní dokument, platný do 31. 12. 2023
Nástupnický dokument, platný od 1. 1. 2024
Co se v obsahu mění k 1. 1. 2024
 • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Equa bank
 • Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Definuje se vztah k původním podmínkám Equa banka zároveň specifikuje právní rámec pro poskytování nových služeb vyplývající z obchodních podmínek Raiffeisenbank.

 • Produktové podmínky pro běžné účty, termínované vklady a debetní karty Equa bank
 • Produktové podmínky pro spořicí účty Equa bank
 • Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů, Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet a v rozsahu podmínek IB bude nahrazeno Produktovými podmínkami služeb přímého bankovnictví.
Umožníme doručovat výpověď/odstoupení smlouvy i prostřednictvím RBoxu a upravujeme možnost vydávání virtuálních karet. 
 • Produktové podmínky pro poskytování investičních služeb Equa bank
 • Podmínky pro obstarání obchodů s investičními nástroji
Definuje se vztah k původním podmínkám Equa bank.  
 • Podmínky platebního styku Equa bank
 • Technické podmínky a Informace ke lhůtám v platebním styku
Upřesňujeme, za jakých okolností můžete, nebo naopak nemůžete odvolat souhlas s platební transakcí. Také došlo k přidání možnosti trvalé platby v cizí měně (mimobankovní i vnitrobankovní). 
 • Sazebník produktů a služeb Equa bank pro soukromé osoby 
 • Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (část 2), nahrazující Původní dokument v plném rozsahu 
Sjednocujeme poplatky v tuzemském i zahraniční platebním styku zadané zejména prostřednictvím pobočky či call centra, a to na stejnou úroveň s ostatními účty. Rušíme poplatek za náhradní kartu a měníme poplatek za papírový výpis. 
 • Ceník produktů a služeb  Equa bank pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
 • Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (část 2) a Ceník produktů a služeb pro firemní účet EQUA 
Sjednocujeme poplatky v tuzemském i zahraniční platebním styku zadané zejména prostřednictvím pobočky či call centra, a to na stejnou úroveň s ostatními účty. Rušíme poplatek za náhradní kartu a měníme poplatek za papírový výpis. 

Nová smluvní dokumentace banky k 1. 1. 2024

Měněné dokumenty pro klienty Raiffeisenbank, nebo klienty původní Equa bank, kteří si sjednali některý z produktů Raiffeisenbank po 14. 11. 2022

V jakých dokumentech dochází ke změně s účinností od 1. 1. 2024
Co se mění k 1. 1. 2024

 • Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Vztah k původním podmínkám Equa bank

 • Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů

Umožníme doručovat výpověď/odstoupení smlouvy i prostřednictvím RBoxu. 

 • Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet

Upravujeme možnost vydávání virtuálních karet.

 • Podmínky pro obstarání obchodů s investičními nástroji

Definuje se vztah k původním podmínkám Equa bank. 

 • Technické podmínky

Upřesnění, za jakých okolností můžete, nebo naopak nemůžete odvolat souhlas s platební transakcí a přidání možnosti trvalé platby v cizí měně (mimobankovní i vnitrobankovní).

 • Informace ke lhůtám v platebním styku 

Posouváme rozhodný den v měsíci, do kterého lze založit SIPO nebo provést změny stávajícího tak, aby byly platné od následujícího měsíce. Změny provedené po tomto dni budou platné až od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny. 

 • Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet 

Upravujeme možnost vydávání virtuálních karet, upřesňujeme způsob výpočtu minimální splátky. 

 • Program výhod pro kreditní karty Raiffeisenbank 

Zpřesňujeme výluky z odměn pro oblast sázkových společností, loterií a her. 

 • Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví

Upravujeme možnost zřízení dispozičních práv přes internetové bankovnictví, či možnost využívat naši virtuální asistentku. 

 • Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 

Rušíme poplatek za náhradní kartu, snižujeme poplatek za Cash Advance a měníme poplatek za papírový výpis a vstupy do salonků LoungeKey.

Sjednocujeme bonusové podmínky pro vedení účtu eKonto Smart a Komplet a odstraňujeme nadstavbové balíčky pro tyto typy účtů.

Drobné změny v oblasti hypotečních úvěrů. 

 • Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 

Rušíme poplatek za náhradní kartu, snižujeme poplatek za Cash Advance a měníme poplatek za papírový výpis. 

Nová smluvní dokumentace banky k 1. 1. 2024

Otázky na závěr