Podmínky používání internetových stránek

 

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek je Raiffeisenbank a.s. (dále jen Provozovatel).

Autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na těchto internetových stránkách náleží v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, Provozovateli. Informace zde uvedené může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Provozovatele a neodporuje obecně závazným právním předpisům.

Cookies

Jako většina internetových stránek, i tato používá cookies, neboli drobné datové soubory, které se umístí na zařízení uživatele, zapamatují si důležité informace a následně usnadňují další užívání stránek. Používáním těchto stránek s užitím cookies souhlasíte. Pokud chcete používání cookies odmítnout, je třeba tak učinit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Odmítnutí cookies ale znamená, že některé volby budete muset nastavovat pokaždé, když tyto internetové stránky navštívíte, a jejich funkčnost může být v důsledku odmítnutí cookies omezena.

Odpovědnost Provozovatele

Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, může se stát, že se tyto informace průběžně změní. Proto Provozovatel neodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo obsah internetových stránek kdykoli změnit, bez nutnosti na tyto změny upozorňovat.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran, na které tyto stránky odkazují.

Visual 1