ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK

V oblasti zahraničního platebního styku nabízíme zpracování příchozích a odchozích úhrad v cizích měnách vůči zahraničí a v rámci České republiky. Za zahraniční odchozí úhradu považujeme také odchozí úhrady v českých korunách vůči zahraničí.

Příkaz pro zadání zahraniční odchozí úhrady je aktivován přímo v nabídce vašeho účtu již při založení. Odchozí úhradu zahraničního platebního styku můžete odeslat také osobně na kterékoli pobočce naší banky.

Zadání odchozí úhrady

Povinné náležitosti platebního příkazu a další podmínky pro odchozí zahraniční úhrady jsou uvedeny v Technických podmínkách k platebnímu styku. Platební příkaz můžete zadat:

 • elektronicky
 • osobně na všech pobočkách

Podmínkou pro uskutečnění vámi zadané odchozí úhrady je vyplnění všech předepsaných náležitostí platebního příkazu a dostatek finančních prostředků na vašem účtu.

U přeshraničních odchozích úhrad převáděných v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je nutné uvádět kód BIC banky příjemce a mezinárodní číslo účtu účtu příjemce ve formátu IBAN. V případě neuvedení těchto údajů vám mohou být účtovány dodatečné výlohy spojené s vyhledáním a doplněním požadovaných údajů nutných pro hladké zpracování odchozí úhrady.

Odchozí úhrady do Spojených arabských emirátů musí od 1. září 2018 obsahovat kód účelu úhrady. Detailní informace, způsob zadání a seznam kódů je k dispozici zde.

Odchozí úhrady do Izraele musí od 1. ledna 2019 obsahovat validní IBAN formát účtu příjemce. V případě nezadání IBAN formátu účtu příjemce může docházet k prodloužení lhůty pro připsání úhrady příjemci nebo neprovedení  úhrady a její vrácení na účet odesílatele, které může být spojeno se zaúčtováním poplatků banky odesílatele a  příjemce.

Příchozí zahraniční úhrady

Všechny příchozí zahraniční úhrady obdržené v rámci lhůt pro zpracování zahraničních příchozích úhrad jsou připisovány v den přijetí takové příchozí úhrady (tj. D+0).

Podmínkou pro připsání příchozí úhrady na Váš účet je správné vyplnění bankovního spojení Vaším obchodním partnerem, proto příchozí platební příkaz ze zahraničí musí obsahovat následující údaje:

Číslo účtu příjemce (24 znaků)  CZXX5500XXXXXXXXXXXXXXXX
Název účtu příjemce Název, pod kterým je účet veden v Raiffeisenbank
Adresa příjemce Ulice, město, PSČ, stát
Název banky příjemce Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic
Swiftová adresa banky příjemce (BIC) RZBCCZPP

Výhody

 • rychlé zpracování platebních příkazů
 • přehledné a jednoduché zadávání platebních instrukcí
 • zadání odchozí úhrady kdykoli a odkudkoli elektronicky i osobně
 • zpracování příchozích a odchozích úhrad prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT, záruka bezpečného, rychlého a spolehlivého přenosu dat mezi
 • jednotlivými finančními institucemi po celém světě
 • cenově zvýhodněné vybrané typy plateb
 • Euroúhrady
 • SEPA úhrady
 • příchozí a odchozí úhrady v rámci skupiny Raiffeisen na vybraných účtech


Majitelé účtů s více měnovými složkami mají navíc tyto výhody

 • pod jedním číslem účtu je možné aktivovat a vést více měn
 • po aktivaci příslušné měnové složky lze odesílat nebo přijímat úhrady v několika měnách
 • příchozí a odchozí úhrady nepodléhají automatické konverzi
 • libovolné změny v platebním příkazu až do okamžiku zpracování odchozí úhrady
 • informace e-mailem, SMS či faxem o realizaci (příp. neuskutečnění) odchozí úhrady
 • individuální vzorové příkazy pro opakující se odchozí úhrady