zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK

Nabízíme zpracování příchozích a odchozích úhrad v cizích měnách vůči zahraničí a v rámci České republiky. Za zahraniční odchozí úhradu považujeme také odchozí úhrady v českých korunách vůči zahraničí.

Rychlé zpracování platebních příkazů

Přehledné a jednoduché zadávání platebních instrukcí

Zadání odchozí úhrady kdykoli a odkudkoli elektronicky i osobně

Zpracování příchozích a odchozích úhrad

Zpracování příchozích a odchozích úhrad prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT, záruka bezpečného, rychlého a spolehlivého přenosu dat mezi jednotlivými finančními institucemi po celém světě.

Příkaz pro zadání zahraniční odchozí úhrady je aktivován přímo v nabídce vašeho účtu již při založení. Odchozí úhradu zahraničního platebního styku můžete odeslat také osobně na kterékoli pobočce naší banky.

Zadání odchozí úhrady

Povinné náležitosti platebního příkazu a další podmínky pro odchozí zahraniční úhrady jsou uvedeny v Technických podmínkách k platebnímu styku. Platební příkaz můžete zadat:

  • elektronicky
  • osobně na všech pobočkách

Podmínkou pro uskutečnění vámi zadané odchozí úhrady je vyplnění všech předepsaných náležitostí platebního příkazu a dostatek finančních prostředků na vašem účtu.

U přeshraničních odchozích úhrad převáděných v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je nutné uvádět kód BIC banky příjemce a mezinárodní číslo účtu účtu příjemce ve formátu IBAN. V případě neuvedení těchto údajů vám mohou být účtovány dodatečné výlohy spojené s vyhledáním a doplněním požadovaných údajů nutných pro hladké zpracování odchozí úhrady.

Odchozí úhrady do Spojených arabských emirátů musí od 1. září 2018 obsahovat kód účelu úhrady.
Detailní informace, způsob zadání a seznam kódů (pdf).

Odchozí úhrady do Bahrajnu musí od 31. května 2021 obsahovat kód účelu úhrady.
Detailní informace, způsob zadání a seznam kódů (pdf).

Odchozí úhrady do Izraele musí od 1. ledna 2019 obsahovat validní IBAN formát účtu příjemce. V případě nezadání IBAN formátu účtu příjemce může docházet k prodloužení lhůty pro připsání úhrady příjemci nebo neprovedení  úhrady a její vrácení na účet odesílatele, které může být spojeno se zaúčtováním poplatků banky odesílatele a  příjemce.

Velká Británie vystoupila z Evropské Unie k 1. 2. 2020. Dalších 11 měsíců byla platná dohoda o přechodném období pro členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Od 1. 1. 2021 Velká Británie již není členem EHP a nevztahuje se na ni NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/518, které upravuje poplatkování přeshraničních plateb v EUR v rámci EHP.
Z toho důvodu došlo ke změně poplatkování zahraničních plateb z/do Velké Británie v měně EUR. Nově jsou tyto platby poplatkovány jako standardní zahraniční platby dle platného ceníku příslušného cenového programu.

Od 15. února 2023  Raiffeisenbank nerealizuje odchozí platby do Ruské federace a Běloruska a informovala o tomto opatření své zákazníky. Rozhodnutí se vztahuje na všechny platební a karetní transakce (bez ohledu na měnu odchozí transakce) a bylo učiněno na základě označení Ruska jako vysoce rizikové třetí země ze strany Finančně analytického útvaru ČR. Raiffeisenbank a.s. tento postoj Finančně analytického útvaru ČR plně respektuje a omezuje své služby, aby minimalizovala rizika pro klienty. Jsme si vědomi důsledků, které opatření má pro naše klienty. Budeme s nimi nadále komunikovat a podporovat je službami v souladu s platnými zákony a nařízeními regulatorních orgánů České republiky. I nadále je možné přijímat příchozí platby, pokud nejsou v rozporu s platnými sankčními předpisy v České republice a sankční politikou Raiffeisenbank a.s.

Majitelé účtů s více měnovými složkami mají navíc tyto výhody

  • pod jedním číslem účtu je možné aktivovat a vést více měn
  • po aktivaci příslušné měnové složky lze odesílat nebo přijímat úhrady v několika měnách
  • příchozí a odchozí úhrady nepodléhají automatické konverzi
  • libovolné změny v platebním příkazu až do okamžiku zpracování odchozí úhrady
  • informace e-mailem, SMS či faxem o realizaci (příp. neuskutečnění) odchozí úhrady
  • individuální vzorové příkazy pro opakující se odchozí úhrady