Zahraniční platby

V oblasti zahraničních plateb nabízíme zpracování příchozích a odchozích plateb v cizích měnách vůči zahraničí a v rámci České republiky. Za zahraniční platbu považujeme také platby v českých korunách vůči zahraničí.

Příkaz pro zadání zahraniční platby je aktivován přímo v nabídce Vašeho účtu již při založení. Platbu zahraničního platebního styku můžete odeslat také osobně na kterékoli pobočce naší banky.

Zadání odchozí platby

Povinné náležitosti platebního příkazu a další podmínky pro odchozí zahraniční platby jsou uvedeny v Technických podmínkách k platebnímu styku. Platební příkaz můžete zadat:

 • elektronicky
 • osobně na všech pobočkách

Podmínkou pro uskutečnění vámi zadané platby je vyplnění všech předepsaných náležitostí platebního příkazu a dostatek finančních prostředků na Vašem účtu.

U přeshraničních plateb převáděných v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je nutné uvádět kód BIC banky příjemce a mezinárodní číslo účtu účtu příjemce ve formátu IBAN. V případě neuvedení těchto údajů Vám mohou být účtovány dodatečné výlohy spojené s vyhledáním a doplněním požadovaných údajů nutných pro hladké zpracování platby.


Příchozí zahraniční platby

Všechny příchozí zahraniční platby obdržené v rámci lhůt pro zpracování zahraničních plateb jsou připisovány v den přijetí takové platby (tj. D+0).
Podmínkou pro připsání platby na váš účet je správné vyplnění bankovního spojení vaším obchodním partnerem, proto příchozí platební příkaz ze zahraničí musí obsahovat následující údaje:

Číslo účtu příjemce (24 znaků)  CZXX5500XXXXXXXXXXXXXXXX
Název účtu příjemce Název, pod kterým je účet veden v Raiffeisenbank
Adresa příjemce Ulice, město, PSČ, stát
Název banky příjemce Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic
Swiftová adresa banky příjemce (BIC) RZBCCZPP

 Výhody

 • rychlé zpracování platebních příkazů
 • přehledné a jednoduché zadávání platebních instrukcí
 • zadání platby kdykoli a odkudkoli elektronicky i osobně
 • zpracování plateb prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT, záruka bezpečného, rychlého a spolehlivého přenosu dat mezi
 • jednotlivými finančními institucemi po celém světě
 • cenově zvýhodněné vybrané typy plateb
 • Europlatby
 • SEPA platby
 • platby v rámci skupiny Raiffeisen na vybraných účtech


Majitelé účtů s více měnovými složkami mají navíc tyto výhody

 • pod jedním číslem účtu je možné aktivovat a vést více měn
 • po aktivaci příslušné měnové složky lze odesílat nebo přijímat platby v několika měnách
 • platby nepodléhají automatické konverzi
 • libovolné změny v platebním příkazu až do okamžiku zpracování platby
 • informace e-mailem, SMS či faxem o realizaci (příp. neuskutečnění) platby
 • individuální vzorové příkazy pro opakující se platby

 

Technické podmínky pro platební styk

Lhůty platebního styku

Seznam zemí Evropského hospodářského prostoru

Příkaz k úhradě

Pravidla reklamní akce "Tatraplatby"

Pravidla reklamní akce „Vnitroskupinové platby“

Seznam skupinových bank pro účely akce "Vnitroskupinové platby"

Pravidla marketingové akce „Poplatek za přijatou zahraniční platbu u tarifu ekonto exclusive“

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky