ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK

Nabízíme zpracování příchozích a odchozích úhrad v cizích měnách vůči zahraničí a v rámci České republiky. Za zahraniční odchozí úhradu považujeme také odchozí úhrady v českých korunách vůči zahraničí.

 • Rychlé zpracování platebních příkazů

 • Přehledné a jednoduché zadávání platebních instrukcí

 • Zadání odchozí úhrady kdykoli a odkudkoli elektronicky i osobně

Zpracování příchozích a odchozích úhrad

Zpracování příchozích a odchozích úhrad prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT, záruka bezpečného, rychlého a spolehlivého přenosu dat mezi jednotlivými finančními institucemi po celém světě.

Příkaz pro zadání zahraniční odchozí úhrady je aktivován přímo v nabídce vašeho účtu již při založení. Odchozí úhradu zahraničního platebního styku můžete odeslat také osobně na kterékoli pobočce naší banky.

Zadání odchozí úhrady

Povinné náležitosti platebního příkazu a další podmínky pro odchozí zahraniční úhrady jsou uvedeny v Technických podmínkách k platebnímu styku. Platební příkaz můžete zadat:

 • elektronicky
 • osobně na všech pobočkách

Podmínkou pro uskutečnění vámi zadané odchozí úhrady je vyplnění všech předepsaných náležitostí platebního příkazu a dostatek finančních prostředků na vašem účtu.

U přeshraničních odchozích úhrad převáděných v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je nutné uvádět kód BIC banky příjemce a mezinárodní číslo účtu účtu příjemce ve formátu IBAN. V případě neuvedení těchto údajů vám mohou být účtovány dodatečné výlohy spojené s vyhledáním a doplněním požadovaných údajů nutných pro hladké zpracování odchozí úhrady.

Odchozí úhrady do Spojených arabských emirátů musí od 1. září 2018 obsahovat kód účelu úhrady.
Detailní informace, způsob zadání a seznam kódů (pdf).

Odchozí úhrady do Izraele musí od 1. ledna 2019 obsahovat validní IBAN formát účtu příjemce. V případě nezadání IBAN formátu účtu příjemce může docházet k prodloužení lhůty pro připsání úhrady příjemci nebo neprovedení  úhrady a její vrácení na účet odesílatele, které může být spojeno se zaúčtováním poplatků banky odesílatele a  příjemce.

Příchozí zahraniční úhrady

Všechny příchozí zahraniční úhrady obdržené v rámci lhůt pro zpracování zahraničních příchozích úhrad jsou připisovány v den přijetí takové příchozí úhrady (tj. D+0).

Podmínkou pro připsání příchozí úhrady na Váš účet je správné vyplnění bankovního spojení Vaším obchodním partnerem, proto příchozí platební příkaz ze zahraničí musí obsahovat následující údaje:

Číslo účtu příjemce (24 znaků)  CZXX5500XXXXXXXXXXXXXXXX
Název účtu příjemce Název, pod kterým je účet veden v Raiffeisenbank
Adresa příjemce Ulice, město, PSČ, stát
Název banky příjemce Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic
Swiftová adresa banky příjemce (BIC) RZBCCZPP

International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní standard formátu čísel bankovních účtů. Umožňuje jednoznačně identifikovat klienta, jeho banku a zemi.

Používá se v zahraničním platebním styku. Každá země EU má stanovenou vlastní strukturu IBAN, která obsahuje max. 34 znaků (číslic a velkých písmen) z nichž každý má svůj význam a žádný nemůže být proto vynechán (např. nuly). Takto sestavené číslo účtu je snadno automatizovaně kontrolovatelné a napomůže včas zjistit jeho nesprávně uvedený tvar (kontrolka v čísle účtu), který by mohl vést ke zpoždění nebo reklamování příchozí/odchozí úhrady.

IBAN díky své struktuře umožňuje plně automatizované zpracování příchozích a odchozích úhrad, které v postupných krocích povede i ke zlevnění přeshraničního platebního styku. Klienti bank států EU byli svými bankami s IBAN seznámeni.

Struktura IBAN


Kód země - dvoumístný kód v podobě písmen, vymezuje zemi podle ISO standardu
Kontrolní číslice - dvoumístný kód umožňující programovou kontrolu čísla, jedná se o ochranu proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
Číslo účtu - obsahuje kód banky a číslo účtu. Každá země si stanovuje tuto část samostatně, obsahuje maximálně 30 znaků

IBAN účty mají dvě formy:
elektronická forma: CZ3155000000001043006511
písemná forma:      CZ31 5500 0000 0010 4300 6511

Majitelé účtů s více měnovými složkami mají navíc tyto výhody

 • pod jedním číslem účtu je možné aktivovat a vést více měn
 • po aktivaci příslušné měnové složky lze odesílat nebo přijímat úhrady v několika měnách
 • příchozí a odchozí úhrady nepodléhají automatické konverzi
 • libovolné změny v platebním příkazu až do okamžiku zpracování odchozí úhrady
 • informace e-mailem, SMS či faxem o realizaci (příp. neuskutečnění) odchozí úhrady
 • individuální vzorové příkazy pro opakující se odchozí úhrady