zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

 Informace mobilních operátorů

v souvislosti s předáním koeficientu o platební morálce

V případě, že jste uživatelem mobilní služby elektronických komunikací poskytované společností O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2322 (dále jen „O2“) nebo společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3787 (dále jen „T-Mobile“) (dále společně jen „Operátoři“), předává O2 nebo T-Mobile společnosti Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s vaší žádostí o úvěr za podmínky vašeho souhlasu koeficient vaší platební morálky. Tento koeficient je informace o vaší bonitě a důvěryhodnosti vytvořená z matice údajů společností O2 nebo T-Mobile o tom, jak využíváte služby elektronických komunikací. Sám o sobě není koeficient určující pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru vaší osobě. Operátoři jsou ve vztahu k těmto zpracovávaným údajům v pozici zpracovatele a jsou oprávněni telefonní číslo takto předané použít pouze pro účely vytvoření a předání agregované informace o vaší bonitě a důvěryhodnosti.

Pro výpočet koeficientu mohou být použita následující data:

  • data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte, kolik posíláte SMS),
  • množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv),
  • výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb,
  • místo užívání služeb (tj. údaje o oblasti, v níž jste využil službu elektronických komunikací – zejm. volání, zprávy).

 Do výpočtu koeficientu vstupují údaje uvedené v předchozí větě zpracovávané Operátory za poslední nejvýše 3 měsíce před dnem podání dotazu společností Raiffeisenbank a.s. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce zpracovávané Operátory za posledních nejvýše 12 měsíců před dnem podání dotazu společností Raiffeisenbank a.s.