RBroker

RBroker je systém nabízející online přístup k  obchodování na kapitálových trzích. Základem je mít svoje investiční portfolio pod kontrolou.

Cenné papíry a jiné investiční nástroje jsou přeceňovány aktuálními tržními cenami a jsou k nim dopočítány rizikové ukazatele, které vám umožňují získat rychlý přehled o vašem riziku, výnosech či ztrátách z investic. Máte možnost dávat objednávky a uzavírat obchody v reálném čase. Obchodování je ve vysoké míře automatizované, systém je ale pod dohledem dealerů útvaru Treasury.

Jak získat přístup?


Ke vstupu do systému je zapotřebí uzavřít tzv. Komisionářskou smlouvu. Obraťte se prosím na svého bankéře, který pro Vás přístup do systému zařídí. Pokud dosud nejste klientem Raiffeisenbank, tak kontaktujte nejbližší pobočku (přes kontaktní formulář/obálku dole na stránce Investičního portálu) nebo zavolejte na Call Centrum, tel. 800 900 900


Přihlášení do systému RBroker


Obchody lze uzavírat v pracovní dny od 8:30 do 18:00 hodin

 

Přihlášení na Investiční Portál (součást systému RBroker)


Je přístupný 24 hodin denně

 

 Stručný přehled poplatků za obchodované investiční nástroje přes RBroker:

Burza Odměna banky Burza Odměna banky
Xetra Praha 0,11% min. 100 CZK Velká Británie - nákup 0,70% min. 50 EUR
Německo 0,20% min. 20 EUR Velká Británie - prodej 0,30% min. 50 EUR
USA 0,20% min. 10 USD London IOB (GDR's) 0,40% min. 50 EUR
Francie - nákup 0,50% min. 40 EUR Polsko 0,20% min. 200 PLN
 Francie - prodej 0,30% min. 40 EUR     

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky