Portfolio management

Nabízíme širokou škálu produktů střednědobého až dlouhodobého zhodnocování aktiv. Při řízení svěřených prostředků je využíváno instrumentů peněžních a kapitálových trhů při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie.

TOPclassic

Pro klienty, jejichž investičním cílem je dlouhodobé překonávání trhů a participace na růstových trendech.

TOPindividual

Řízení portfolia, které maximálně zohledňuje Vaše specifické potřeby.

TOPadvisory

Individualita zákazníků na prvním místě. Produkt pro kvalifikovanější investory, kteří mají svou vlastní představu.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky