Finanční trhy

  

Investice

Naši odborníci jsou připraveni Vám nabídnout na míru šitá řešení v oblasti investic, a to jak ve standarní, tak i ve strukturované podobě.
Pro lepší orientaci Vám je k dispozici Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů.

RBroker

RBroker je systém nabízející online přístup k  obchodování na kapitálových trzích. Základem je mít svoje investiční portfolio pod kontrolou.

Portfolio management

Nabízíme širokou škálu produktů střednědobého až dlouhodobého zhodnocování aktiv. Při řízení svěřených prostředků je využíváno instrumentů peněžních a kapitálových trhů při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie.

Kontaktní banka

Raiffeisenbank a.s. vykonává činnost tzv. kontaktní banky podle § 306 a násl. zákona č. 240/2013 Sb.,  o investičních společnostech a investičních fondech., v platném znění.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky