Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám

Pojištění, které nabízíme ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou, a.s., ochrání Vás i Vaši rodinu před nepříjemnými dluhy vzniklými v důsledku tíživých situací.

 • Pojištění Vás ochrání v případě, že kvůli nepředvídatelné životní situaci nebudete moci čerpané peníze z karty včas splácet.
 • Jistota splácení v případech, které nemůžete ovlivnit, jako je invalidita, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání.

 

Popis pojištění

Toto pojištění převádí odpovědnost úhrady splátek čerpané částky z držitele kreditní karty na pojišťovnu v případě těchto nepředvídatelných událostí:

 • smrt,
 • invalidita III. stupně,
 • dlouhodobá pracovní neschopnost,
 • nedobrovolná ztráta zaměstnání.

 

Pojistné plnění

Pojistné plnění pro případ smrti/invalidity III. stupně

 • Výší pojistného plnění se rozumí nesplacená pohledávka banky za držitelem kreditní karty z úvěru kreditní karty včetně transakcí autorizovaných ke dni vzniku pojistné události.

 

Pojistné plnění pro případ pracovní neschopnosti

Výše pojistného plnění odpovídá maximálně 10 po sobě jdoucích povinných minimálních splátek, pokud:

 • plná pracovní neschopnost trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů a
 • pokud pojistná událost nastala po době delší než 90 dnů po počátku pojištění (tzv. čekací doba).

 

Pojistné plnění pro případ ztráty zaměstnání

Výše pojistného plnění odpovídá maximálně 12 po sobě jdoucích povinných minimálních splátek, pokud:

 • plná ztráta zaměstnání trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů a
 • pokud pojistná událost nastala po době delší než 90 dnů po počátku pojištění (tzv. čekací doba).

Podmínky pro vstup do pojištění

Pojištění může být poskytnuto osobě (klientovi – držiteli kreditní karty), která:

 • je mladší 60 let,
 • dle svého vědomí je zdráv/a
 • není invalidní pro invaliditu I.–III. stupně
 • není v pracovní neschopnosti
 • souhlasí s Rámcovou pojistnou smlouvou o pojištění schopnosti splácet a s Všeobecnými pojistnými podmínkami
 • je zaměstnána v pracovním poměru na dobu neurčitou déle než 12 měsíců, není ve zkušební době či výpovědní lhůtě a ani neuzavřela dohodu o ukončení pracovního poměru

Co dělat v případě pojistné události?

Klient má povinnost nahlásit pojistnou událost nejpozději do 30 dnů po jejím vzniku. Doporučujeme však pojistnou událost hlásit co nejdříve!

Hlásit pojistnou událost můžete:

 • telefonicky na telefonní lince 488 125 125,
 • písemně na adrese:

UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6, nebo

 

Dokumenty ke stažení

Soubor pojistných podmínek

Rámcová smlouva

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě

Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě

Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky