Postup pro ověření komunikace

Ověření, zda opravdu komunikujete se serverem Raiffeisenbank můžete nyní provést ve vašem internetovém prohlížeči podle našeho postupu. Určeno pro nejčastěji používané prohlížeče.

Internet Explorer verze 7  až 11

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vpravo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí odkaz Zobrazit certifikáty (View certificates).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vydavatel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu Minituatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Mozilla Firefox verze 3.5 až 27

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vpravo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví zámku
 • Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno se základními informacemi o zabezpečení.  Pokračujte tlačítkem "Více informací..." a v následné sekci "Identita webového serveru" - tlačítkem "Zobrazit certifikát".
 • V záložce "Obecné" zkontrolujte hodnoty "Vydáno pro" - "Obecné jméno (CN)" (musí odpovídat jednomu z názvů serveru v tabulce), "Organizace (O)" (musí být Raiffeisenbank a.s.) a "Vydal" - "Organizace (O)" (musí být VeriSign).
 • Dále zkontrolujte, zda odpovídá hodnota "Otisky" - "Otisk SHA1" alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz. tabulka).

Google Chrome verze 1 až 33

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vlevo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí okno se záložkami. Zvolte záložku  Spojení (Connection) a uvidíte odkaz Informace o certifikátu (View certificate).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vystavitel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank  (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu  Miniatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Přehled hodnot

Název serveru

Hash

online.rb.cz

 SHA1 Fingerprint=DC:42:70:30:55:07:57:7B:B1:7F:C1:B2:0F:54:35:E0:AE:20:F2:A5

klient1.rb.cz

SHA1 Fingerprint=42:B2:F8:F5:1A:74:A4:E1:2C:C2:23:BF:3D:FC:D3:1D:88:65:71:26

klient2.rb.cz

SHA1 Fingerprint=AB:18:D1:E7:55:5B:28:4A:28:2D:49:9F:68:F8:D9:C0:F3:25:59:33

klient3.rb.cz

SHA1 Fingerprint=B9:36:0B:BC:23:07:AA:98:EA:5A:36:AC:5F:E6:D9:F8:B9:F0:2A:80

klient4.rb.cz

SHA1 Fingerprint=7C:0D:7D:82:43:33:D3:CE:27:1B:09:B4:D5:5C:4D:FF:E4:14:6D:85

www.rb.cz

SHA1 Fingerprint=5E:4A:57:E2:7F:87:BD:01:12:4E:83:D4:03:13:02:1D:25:1A:44:EB

Pokud výše uvedené informace odpovídají, komunikujete se serverem Raiffeisenbank. Pokud tomu tak není, kontaktujte nás ihned na lince 800 900 900.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky