Postup pro ověření komunikace

Ověření, zda opravdu komunikujete se serverem Raiffeisenbank můžete nyní provést ve vašem internetovém prohlížeči podle našeho postupu. Určeno pro nejčastěji používané prohlížeče.

Internet Explorer verze 7  až 11

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vpravo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí odkaz Zobrazit certifikáty (View certificates).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vydavatel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu Minituatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Mozilla Firefox verze 3.5 až 27

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vlevo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví symbol zámku
 • Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno se základními informacemi o zabezpečení.  Pokračujte tlačítkem "Více informací..." a v následné sekci "Identita webového serveru" - tlačítkem "Zobrazit certifikát".
 • V záložce "Obecné" zkontrolujte hodnoty "Vydáno pro" - "Obecné jméno (CN)" (musí odpovídat jednomu z názvů serveru v tabulce), "Organizace (O)" (musí být Raiffeisenbank a.s.) a "Vydal" - "Organizace (O)" (musí být DigiCert).
 • Dále zkontrolujte, zda odpovídá hodnota "Otisky" - "Otisk SHA1" alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz. tabulka).

Google Chrome verze 1 až 33

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vlevo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí okno se záložkami. Zvolte záložku  Spojení (Connection) a uvidíte odkaz Informace o certifikátu (View certificate).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vystavitel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank  (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu  Miniatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Přehled hodnot

Název serveru

Hash

online.rb.cz

SHA1 Fingerprint=ED:0D:D1:63:0A:0B:39:61:3B:16:16:5A:FC:5C:E1:5B:E2:D4:44:23

klient1.rb.cz

SHA1 Fingerprint=3F:61:5C:60:B8:C9:C8:5A:AE:EB:CC:C9:60:7D:11:E7:94:0F:95:E3

klient2.rb.cz

SHA1 Fingerprint=2F:CE:C1:32:22:42:C5:41:B5:C5:5C:C0:C5:D8:87:70:88:08:71:2D

klient3.rb.cz

SHA1 Fingerprint=20:C7:06:4D:85:D2:54:5D:07:14:D9:4D:B4:35:15:A2:D1:C7:B5:6F

klient4.rb.cz

SHA1 Fingerprint=2A:F2:8C:90:9E:53:28:AF:39:CC:08:87:1E:0F:4B:61:B2:C7:FB:01

www.rb.cz

SHA1 Fingerprint=29:36:9B:C3:2E:AD:CD:5C:01:E3:39:1A:03:B4:7B:D8:1C:C9:A8:09

 

Pokud výše uvedené informace odpovídají, komunikujete se serverem Raiffeisenbank. Pokud tomu tak není, kontaktujte nás ihned na lince 800 900 900.