POSTUP PRO OVĚŘENÍ KOMUNIKACE

Ověření, zda opravdu komunikujete se serverem Raiffeisenbank můžete nyní provést ve vašem internetovém prohlížeči podle našeho postupu. Určeno pro nejčastěji používané prohlížeče.

Internet Explorer verze 7  až 11

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vpravo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí odkaz Zobrazit certifikáty (View certificates).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vydavatel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu Minituatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Mozilla Firefox verze 3.5 až 64

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vlevo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví symbol zámku
 • Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno se základními informacemi o zabezpečení.  Pokračujte tlačítkem "Více informací..." a v následné sekci "Identita webového serveru" - tlačítkem "Zobrazit certifikát".
 • V záložce "Obecné" zkontrolujte hodnoty "Vydáno pro" - "Obecné jméno (CN)" (musí odpovídat jednomu z názvů serveru v tabulce), "Organizace (O)" (musí být Raiffeisenbank a.s.) a "Vydal" - "Organizace (O)" (musí být DigiCert).
 • Dále zkontrolujte, zda odpovídá hodnota "Otisky" - "Otisk SHA1" alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz. tabulka).

Google Chrome verze 1 až 72

 • Po přechodu na zabezpečené stránky "https" se vlevo nahoře vedle řádku pro zadání adresy objeví ikona zámku.
 • Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí okno se záložkami. Zvolte záložku  Spojení (Connection) a uvidíte odkaz Informace o certifikátu (View certificate).
 • Zvolte tuto možnost a v záložce Obecné (General) zkontrolujte hodnotu v poli Vystavitel (Issued to).
 • Musí odpovídat jednomu z názvů serverů Raiffeisenbank  (viz tabulka níže).
 • V záložce Podrobnosti (Details) zkontrolujte hodnotu  Miniatura (Thumbprint), která musí odpovídat alfanumerickým znakům ve sloupci Hash (viz tabulka).

Přehled hodnot

Název serveru

Hash

online.rb.cz

SHA1 Fingerprint=ED:0D:D1:63:0A:0B:39:61:3B:16:16:5A:FC:5C:E1:5B:E2:D4:44:23

klient1.rb.cz

SHA1 Fingerprint=00:76:63:FE:55:71:D4:85:30:E1:D5:44:90:C7:16:F7:44:96:0A:54

klient2.rb.cz

SHA1 Fingerprint=89:EA:00:9C:12:51:F1:7A:35:4C:B2:36:4A:3E:B9:8F:57:06:07:CE

klient3.rb.cz

SHA1 Fingerprint=E0:49:A8:72:3C:E4:5F:85:72:49:59:51:78:D8:58:AC:63:CE:9F:4B

klient4.rb.cz

SHA1 Fingerprint=A8:57:73:5C:F9:BE:7C:53:B0:FA:45:94:9D:02:D4:57:71:04:03:90

www.rb.cz

SHA1 Fingerprint=36:4C:D1:F6:99:BE:68:2A:A5:DD:D3:CE:11:24:79:C9:78:C9:81:BF 


Pokud výše uvedené informace odpovídají, komunikujete se serverem Raiffeisenbank. Pokud tomu tak není, kontaktujte nás ihned na lince 800 900 900.