zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen Bank International se připojila k dodržování celosvětových Principů odpovědného bankovnictví

5. 2. 2021

Raiffeisen Bank International (RBI) se stala oficiálním signatářem Principů odpovědného bankovnictví OSN, kterými je stanoven jednotný rámec pro udržitelné bankovnictví vytvořený díky inovativnímu partnerství mezi bankami po celém světě a Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí.

Principy odpovědného bankovnictví stanovují roli a odpovědnost bankovního sektoru a zajišťují soulad tohoto odvětví s Cíli udržitelného rozvoje OSN a pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Také bankám umožňují začlenit udržitelnost do všech oblastí svého podnikání a určit, kde leží jejich největší možnosti maximálně přispět k budování udržitelného světa. Dále bankám dávají možnost využít nové obchodní příležitosti spolu s rozvíjející se ekonomikou udržitelného rozvoje.

Pro skupinu RBI byla udržitelnost vždy základním principem a měřítkem firemního úspěchu. Udržitelnost je chápána jako odpovědné firemní činnosti za účelem dlouhodobého ekonomicky kladného výsledku s ohledem na klíčové společenské a environmentální aspekty. Význam tohoto tématu se například odráží ve skutečnosti, že RBI je největším poskytovatelem zelených dluhopisů mezi rakouskými bankami. Pro odpovědnou banku je dlouhodobá přidaná hodnota vnímána jako primární cíl, přičemž je nutné zlepšovat dopad podnikatelských aktivit na udržitelnost. K dosažení výše uvedeného byl použit holistický přístup.

Generální ředitel RBI Johann Strobl uvedl: „Jsme velice hrdi na to, že jsme první rakouskou bankovní skupinou, která se zavázala k dodržování Principů odpovědného bankovnictví Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí. Jakožto dlouholetí členové Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí v tomto závazku spatřujeme další milník v budování naší udržitelnosti. Z tohoto důvodu dále zintenzivníme své úsilí k podpoře naší strategické orientace jakožto odpovědné banky. Naším cílem je nabízet udržitelné finanční produkty a služby, a tím naše klienty podporovat v jejich transformaci směrem k udržitelné budoucnosti a přispět i tak celé společnosti. Odpovědné bankovnictví vnímáme jako významný prvek pro budoucí růst našeho podnikání. Tato iniciativa je také v souladu s naší Vizí 2025, kdy se chceme stát nejdoporučovanější skupinou poskytující finanční služby na těch trzích regionu střední a východní Evropy, na kterých působíme.

Více informací o Principech odpovědného bankovnictví je k dispozici zde: www.unepfi.org/responsiblebanking