zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY A POKYNY

Ochrana finančních prostředků a osobních informací vyžaduje v prostředí internetu obezřetné chování. Doporučujeme dodržovat následující opatření při využívání online finančních služeb.

 • Využívejte pouze důvěryhodných služeb a vždy se ujistěte, že opravdu komunikujete se správným poskytovatelem služeb. Při přístupu na účet a zadávání pokynů zkontrolujte, zda je spojení řádně zabezpečeno a komunikujete s bankou (zkontrolujte si platnost a údaje v certifikátu TLS zabezpečení). Jestliže si nejste jisti, zda opravdu komunikujete s bankou, obraťte se na naši  klientskou linku 412 440 000.
 • Chraňte své elektronické klíče, hesla, PINy a osobní informace. Hesla a PINy volte tak, aby nebyly snadno uhodnutelné nebo odvoditelné z informací o Vaší osobě. Banka nikdy nevyžaduje zadání nebo potvrzení těchto údajů prostřednictvím elektronické pošty. Pokud po vás budou jménem banky takové informace požadovány, informujte prosím Raiffeisenbank na klientské lince 412 440 000 a mail pošlete na phishing.report@rb.cz.
 • Dávejte pozor, zda potvrzujete vámi zadanou transakci. Před potvrzením platby vždy nejdříve zkontrolujte správnost údajů platby proti faktuře, složence, apod.
 • Pravidelně kontrolujte pohyby na svých účtech a platby platebními kartami. Jestliže používáte debetní platební kartu pro platby na internetu, pořiďte si internetovou platební kartu. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí se neprodleně obraťte na Raiffeisenbank.
 • Finanční služby využívejte pouze z důvěryhodného a řádně zabezpečeného počítače. Nepoužívejte počítače, o kterých nemáte žádné informace, nebo jsou v nedůvěryhodném prostředí. Počítač by měl být chráněn řádně nakonfigurovaným firewallem, antivirovým a antispyware softwarem. Veškerý software by měl být pravidelně aktualizován. O správném nastavení zabezpečení počítače se případně poraďte s odborníkem.
 • Na počítači, ze kterého využíváte finanční služby, nepoužívejte a neinstalujte nedůvěryhodný software, neinstalujte software z nedůvěryhodných zdrojů, nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky a neotvírejte podezřelé poštovní zprávy (zprávy od neznámých odesilatelů, zprávy s nesmyslným předmětem apod.), zejména neotevírejte přílohy či odkazy v takových zprávách. Obchodní sdělení od Raiffeisenbank obsahující odkazy jsou vždy opatřeny elektronickým podpisem dokladujícím, že obsah zprávy nebyl změněn a zpráva byla skutečně odeslána z adresy xxx@rb.cz. Pokud obdržíte elektronickou poštou zprávu obsahující odkaz bez řádného podpisu, nereagujte na ni a informujte prosím Raiffeisenbank na klientské lince 412 440 000 a mail pošlete na phishing.report@rb.cz.
 • Podepsaný email poznáte ve vašem poštovním programu např. pomocí ikony s pečetí, nebo podle hlavičky zprávy (viz níže). Některé starší programy a webové maily mohou certifikát zobrazovat i jako přílohu "smime.p7s", kterou bohužel nelze kliknutím otevřít a tedy ověřit pravost odesilatele a obsahu zprávy.


Zobrazení řádně podepsaného emailu od RB v MS Outlooku - seznam zpráv:

bezpečnost

Zobrazení řádně podepsaného emailu od RB v MS Outlooku - hlavička zprávy:

podepsaný mail

 • Pro ověřování odesilatele zprávy zkontrolujte údaje v certifikátu a jeho důvěryhodnost (platnost a certifikační autoritu - DigiCert).
 • Pokud máte podezření, že bylo Vaše heslo prozrazeno nebo Váš elektronický klíč ukraden (zkopírován), kontaktujte kdykoli banku na klientské lince 412 440 000 a požádejte o zablokování příslušných služeb.
 • Nedovolte jiné osobě, aby pracovala pod vaším uživatelským profilem (přihlašovacím jménem), zejména při odchodu od počítače tento vždy uzamkněte nebo se odhlaste.
 • Nikdy neposkytujte své bankovní účty pro přijetí plateb určených třetím osobám, může se jednat o nelegálně získané prostředky a majitel účtu se vystavuje riziku trestního stíhání. Rovněž varujeme před tzv. "Nigerijskými podvody" a propůjčování vlastní identity při založení účtu ve prospěch třetích osob.
 • Pro běžnou práci, zejména při práci s internetem, nepoužívejte uživatelský profil s administrátorskými právy.
 • Pokud pro práci s Vašimi finančními službami používáte mobilní zařízení, řiďte se následujícími zásadami.
 • Raiffeisenbank používá domény :

  @rb.cz
  @klient.rb.cz
   

  Vrámci skupiny ještě:

  @fwr.cz
  @rl.cz
  @rsts.cz
  @obchod.rsts.cz


Buďte všímaví - neváhejte kontaktovat banku v případě jakýchkoliv pochybností a podivného chování počítače při přístupu do internetového bankovnictví nebo k jiným službám. Podezřelé chování může být např. nepřicházející autentizační kódy, jiné údaje o platbě v certifikačním kódu, "divné" jméno serveru, jiný vizuální dojem, nové kroky během přihlášení (zvláště pokud by požadovaly certifikační kód), ... Pokud si nevíte rady, volejte  klientskou linku na čísle 412 440 000.

Bezpečnost internetového bankovnictví - Obecný popis prostředků pro ovládání účtů