Vstup na účet

Přístup na účty vedené u Raiffeisenbank.

eKonto Mobilní elektronický klíč

Mobilní elektronický klíč můžete využívat všude tam, kam sahá síť Vašeho mobilního operátora nebo jeho roamingového partnera. S použitím mobilního elektronického klíče nejsou spojeny žádné další náklady.

Vstup na účet

eKonto Osobní elektronický klíč

Osobní elektronický klíč můžete využít kdekoli nezávisle na pokrytí mobilní sítí a technickém vybavení použitého počítače. Osobní elektronický klíč je proti zneužití chráněn čtyřmístným PINem.

Vstup na účet
Visual 1