Vstup na účet

Přístup na účty vedené u Raiffeisenbank. Pro vstup na internetové bankovnictí Raiffeisenbank klikněte na modrou ikonu zámku vpravo nahoře.

eKonto Mobilní elektronický klíč

Mobilní elektronický klíč můžete využívat všude tam, kam sahá síť Vašeho mobilního operátora nebo jeho roamingového partnera. S použitím mobilního elektronického klíče nejsou spojeny žádné další náklady.

Vstup na účet

eKonto Osobní elektronický klíč

Osobní elektronický klíč můžete využít kdekoli nezávisle na pokrytí mobilní sítí a technickém vybavení použitého počítače. Osobní elektronický klíč je proti zneužití chráněn čtyřmístným PINem.

Vstup na účet