Ceník produktů a služeb

Přehled aktuálních ceníků produktů a služeb.

Zjednodušený přehled

Tarify eKonto KOMPLET a eKonto SMART

Výtah z ceníku kreditních karet STYLE, EASY, DE LUXE, MALL.CZ, ČSA, O2 RB

 

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby

1. část  Produkty aktuálně nabízené

2. část   Již nenabízené produkty

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - eKonto STUDENT PREMIUM

 

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Podnikatelské eKonto SMART, Podnikatelské eKonto, KOMPLET PLUS, Podnikatelské eKonto EXCLUSIVE

Firemní účet BASIC, Firemní účet PROFI, Firemní účet PREMIUM
(určeno pro klienty v obsluze firemních center s obratem 50-250 mil. Kč)

1. část  Produkty aktuálně nabízené

2. část  Běžné účty mimo tarify a cenové programy a již nenabízené produkty

Dodatek k ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby - Poplatek z nadlimitních zůstatků na běžných účtech pro finanční zákazníky účinný od 1. 9. 2017

Dodatek - 1. část

Dodatek - 2. část

Ceníky služeb na finančních trzích

Ceník investičních služeb
(Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji, Advisory, Asset management - obhospodařování majetku)

Ceník derivátových transakcí

Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí  

(Rámcová smlouva o obchodování na finačním trhu - CMA a nebo Rámcová smlouva o sjednávání devizových obchodů, termínových a strukturovaných termínovaných vkladů nebo Rámcová Treasury smlouva - TMA)

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky