FINANCOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Raiffeisenbank odkupuje krátkodobé a střednědobé tuzemské a zahraniční pohledávky před splatností vzniklé z dodávek zboží a služeb.