zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Odkup bez postihu

Získání finančních prostředků před splatností pohledávky

Možnost získání dalšího financování při vyčerpání jiných úvěrových linek

Přenesení politických i komerčních rizik spojených s pohledávkou na Raiffeisenbank

Možnost výrazně snížit potřebu vázání finančních zdrojů nutných pro krytí významnějších pohledávek za odběrateli

Podrobné informace o produktu

Raiffeisenbank odkupuje krátkodobé a střednědobé tuzemské a zahraniční pohledávky před splatností, vzniklé z dodávek zboží a služeb, bez práva jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. V případě odkupu zahraničních pohledávek se využívá jejich pojištění poskytnuté uvěrovou pojišťovnou EGAP, a. s. nebo komerčními pojišťovnami.

Zásady forfaitingu

  • Odkupována je dohodnutá výše pohledávky, u pohledávky za tuzemským dlužníkem lze odkupovat pohledávku včetně DPH.
  • Právní průkaznost dokumentace spojené s odkupovanou pohledávkou.

Odkupovat lze

  • Účetní pohledávky doložené obvykle fakturou, předávacím protokolem, dopravními dokumenty případně „uznáním dluhu“ dlužníka, vystaveným ve prospěch Raiffeisenbank.
  • Pohledávky doprovázené „abstraktními dokumenty“ (směnky, dokumentární akreditivy s odloženou splatností, eventuelně bankovní záruky). Abstraktnost dokumentů je dána jednoznačným závazkem dlužníka či jeho banky zaplatit bez uplatnění námitky.

Cenové podmínky jsou kalkulovány individuálně podle struktury transakce a bonity dlužníka. Poplatky jsou obvykle účtovány k datu odkupu pohledávky.

Úhrada odkoupené pohledávky je z naší strany provedena obvykle po odpočtu diskontu stanoveného  na základě délky období do její splatnosti.

Zajištění

  • Při odkupu zahraničních pohledávek Raiffeisenbank vyžaduje jejich pojištění poskytnuté EGAP, a. s., pokud je pro zemi dlužníka poskytuje, případně pojištění poskytnuté komerční pojišťovnou.
  • Pokud je riziko pohledávky za dlužníkem pro Raiffeisenbank neakceptovatelné, může pohledávku odkoupit s právem zpětného postihu na klienta.