zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

REVOLVINGOVÝ ÚVĚR

Možnost uhradit vybraným dodavatelům dříve, a získat tak výhodnější podmínky
Dopředu přesně víte, kolik za konkrétní tranši zaplatíte na úrocích
Možnost čerpat úvěr i v cizích měnách

Podrobné informace o produktu

Revolvingový úvěr je určen k účelovému financování provozních potřeb vaší firmy. Potřeba financování vychází primárně z časově odloženého termínu splatnosti pohledávky/pohledávek z obchodního styku a z doby obratu zásob. Na základě těchto skutečností můžete využít následujících výhod:

 • Nastavení limitu úvěru přesně podle vašich potřeb.
 • Úvěr čerpáte a splácíte jednotlivými tranšemi a standardně splácíte jednu tranši načerpáním další, a to přesně dle svých potřeb a splatnosti svých pohledávek.
 • Úvěr je též určen k financování kontraktů – tj. ke kombinovanému financování pořízení zásob s následným profinancováním splatnosti vašich pohledávek.
 • Možnost elektronických žádostí včetně využití zaručeného elektronického podpisu bez potřeby papírového dokumentu.

Provozní financování formou revolvingového úvěru lze spojit s kontokorentním úvěrem, bankovními zárukami a dokumentárními akreditivy pod jednu multiproduktovou rámcovou smlouvu, a čerpat tak jeden limit libovolnými produkty dle potřeby.

Revolvingový úvěr je poskytován v předem smluvně stanovených dílčích obdobích čerpání – v tzv. tranších. Jejich délka obvykle bývá od 14 dnů po 3 měsíce. Výše čerpání je určena:

 • smluvně stanovenou maximální výši čerpání úvěru – v absolutní hodnotě
 • smluvně stanovenou maximální výši čerpání úvěru – vzhledem k hodnotě pohledávek či zásob


Úvěr může být čerpán kromě české koruny i v dalších měnách (EUR, USD). Úroková sazba ve smlouvě je obvykle sjednána jako součet PRIBORReferenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou., LIBORReferenční sazba pro měnu LIBRA.Referenční sazba pro měnu LIBRA, LIBOR v EUR nebo EURIBORReferenční sazba vyhlašovaná ECB (pro transakce v EURU). pro dané úrokové období + pevné odchylky v procentech p.a.

Splatnost úvěrů je obvykle jeden rok, s možností prodloužení na další období.
Zajištění čerpání úvěru nejčastěji tvoří vaše pohledávky z obchodního styku. Konkrétní požadavky na zajištění vám však banka sdělí s ohledem na závěry z analýzy vašich finančních výsledků.

Úvěr může být poskytován samostatnou smlouvou o úvěru či formou úvěrového rámce
(samostatně nebo s jinými produkty, např. s kontokorentním úvěrem a produkty financování obchodu – záruky, dokumentární akreditivy). Podmínkou sloučení těchto produktů do jednoho úvěrového rámce je obvykle shodná doba splatnosti a shodné zajištění těchto produktů.

Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR.
 • Schválení Žádosti o úvěr. Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří k standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.
 • Podpis smlouvy o úvěru.
 • Splnění podmínek čerpání.
 • K poskytnutí či obnovení čerpání úvěru bance obvykle předkládáte:
  • Žádost o čerpání s uvedením požadované výše částky úvěru pro další období a jeho délky.
  • Nabídku pohledávek či zásob k zajištění.

Nechte nám na sebe kontakt.

Ozveme se vám, jakmile to bude možné. Nebo navštivte některé z našich firemních center.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Toto pole je povinné