Trade and export finance

S podporou Raiffeisenbank můžete realizovat podnikatelské aktivity jak na domácím, tak na zahraničním trhu.

Bankovní záruky

Bankovní záruka je univerzální zajišťovací instrument, který slouží k zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi obchodními partnery.

  • Posílení vaší důvěryhodnosti u kupujícího
  • Váš obchodní partner získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že nedokážete splnit vaše závazky
Více informací

Dokumentární akreditiv a inkaso

Platební instrumenty zaručující vyšší jistotu mezi dodavatelem a odběratelem při financování vývozu a dovozu zboží.

  • Jednotná mezinárodní pravidla pro akreditivní transakce
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny Raiffeisen
Více informací

Financování pohledávek

Raiffeisenbank odkupuje krátkodobé a střednědobé tuzemské a zahraniční pohledávky před splatností vzniklé z dodávek zboží a služeb.

  • Přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na Raiffeisenbank
  • Možnost výrazně snížit potřebu vázání finančních zdrojů nutných pro krytí významnějších pohledávek za odběrateli
Více informací

Exportní financování

Speciální účelové produkty financování obchodu vám umožní uzavřít a splnit náročné obchodní zakázky či zajistit založení a rozvoj vaší zahraniční investice.

  • Individuální struktura úvěru dle vašich potřeb
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny Raiffeisen

 

Více informací

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra