SPECIÁLNÍ ÚČTY

Nabízíme firemní účty pro speciální účely, např. Vázaný účet nebo Úschova financí.