zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Dokumentární akreditiv

Výplata bude provedena po splnění podmínek

Zajišťuje kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění všech podmínek stanovených v dokumentárním akreditivu

Za platbu kupujícího ručí banka

která z příkazu odběratele akreditiv vystavila. Banka ručí dodavateli, že po splnění všech akreditivem daných podmínek obdrží výplatu

Možnost odkupu akreditivní pohledávky

na riziko vystavující banky (forfaiting)

Podrobné informace o produktu

Dokumentární akreditiv představuje neodvolatelný písemný závazek banky vůči dodavateli zboží či služeb zaplatit peněžní částku určenou podle akreditivních podmínek. Nabývá platnosti pouze za předpokladu, že příjemce akreditivu předloží dokumenty shodné s podmínkami akreditivu v době jeho platnosti.

Nutí prodávajícího, aby dodávku realizoval v předepsané době a požadované kvalitě.

 • Poskytnutím kvalitního platebního zajištění může kupující u prodávajícího získat lepší cenové podmínky
 • Potvrzením akreditivu zbavujeme dodavatele rizika nezaplacení od banky odběratele, jsou-li splněny akreditivní podmínky
 • Možnost postoupení výtěžku nebo jeho části dodavatelem na třetí osobu/subdodavatele
 • Pro akreditivní transakce platí jednotná mezinárodní pravidla
 • Možnost variabilního rozdělení platby bankovních poplatků mezi obchodními partnery
 • Akreditiv omezuje rizika jak prodávajícího, tak i kupujícího. Prodávající má jistotu, že dokumenty budou vydány kupujícímu až po zaplacení nebo uznání závazku banky, zatímco kupující se může spolehnout na to, že prodávající neobdrží platbu, pokud nesplní podmínky stanovené akreditivem

Použití dokumentárního akreditivu je vhodné v případech, kde se předpokládá předložení dokumentů, které zaručují vlastnictví zboží, dokumentují jeho množství, kvalitu apod., případně provedení služeb.

Nabízíme zpracování následujících typů akreditivů:

 • Dovozní a vývozní dokumentární akreditiv
 • Převoditelný a standby akreditiv

Využitím dokumentárního akreditivu od nás získáte také celou řadu dalších služeb a výhod:

 • Odborné poradenství při přípravě návrhů akreditivů a konzultace k akreditivním dokumentům
 • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování dovozních dokumentárních akreditivů
 • Zázemí silné mezinárodní skupiny Raiffeisen

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Toto pole je povinné