Projektové financování

Máte zajímavý investiční záměr, ale chybí Vám kapitál k jeho realizaci? Využijte nabídku financování založeného na budoucích výnosech z investice.

 • Odklad splátek po dobu výstavby až na 24 měsíců (včetně možnosti kapitalizace úroků)
 • Možnost čerpání v cizí měně v závislosti na měně budoucích výnosů.
 • Poskytnutí konzultací při finanční přípravě a odborném vedení projektu
 • Splátkový plán až na 15 let

Podrobnosti o produktu

Projektové financování poskytované Raiffeisenbank vám pomůže při realizaci vašich investičních plánů bez nutnosti mít na začátku záměru k dispozici veškeré zdroje k jeho profinancování. Díky němu také získáte:

 • Nezávislé odborné stanovisko k vašemu investičnímu záměru.
 • Financování přizpůsobené konkrétnímu projektu.

Projektové financování je individuálně posuzované financování. Jeho podstatou je podrobná analýza přípravy i realizace záměru včetně posouzení reálnosti výnosů z takto financovaného projektu. Tyto výnosy jsou obvykle základním zdrojem splácení úvěru a úroků. Úvěr je možné využít na financování pořízení či výstavby komerčních i rezidenčních nemovitostí, případně samostatně určených výrobních celků (např. v oblasti obnovitelných zdrojů energie) nacházejících se v ČR

Typické předměty financování:

Financování výrobních celků – financování velkých investičních záměrů v různých odvětvích, zejména v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie, infrastruktury, telekomunikací apod.
Financování nemovitostí – financování developerských projektů včetně rezidenčních projektů, pořízení komerčních nemovitostí, příp. portfolia nemovitostí, atd.

Čerpání úvěru bývá zpravidla:

 • Postupné (v případě výstavby, rekonstrukce, modernizace, revitalizace) - na základě daňových či jiných dokladů prokazujících provedení prací odsouhlasených externím expertem banky.
 • Jednorázové (v případě financování koupě a pořízení nebo refinancování závazků váznoucích na předmětu úvěru) - na vázaný účet dlužníka případně na jiný účet v závislosti na způsobu prodeje (např. účet dražebníka).

Úroková sazba je ve smlouvě obvykle sjednána jako:

Pro období čerpání může být nastavena jiná úroková sazba než pro období splácení. Úrok navíc může být v tomto období kapitalizován.

Zajištění:

 • Zajištění úvěru nejčastěji tvoří veškerá aktiva financované společnosti, zejména zástava předmětu financování (např. nemovitosti) případně zajišťovací převod financovaných technologií.
 • Zástava podílů nebo akcií financované společnosti.

Doba splatnosti je max. 15 let, přičemž nesmí přesáhnout ekonomickou dobu životnosti investice.

Splátkový kalendář může být lineární, anuitní, případně nepravidelný - nastavený přesně podle vašich možností a potřeb. Odklad splátek po dobu výstavby může být až 24 měsíců od data podpisu smlouvy.

Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR a má zkušenosti s daným typem investice.
 • Klientem musí být účelově založená společnost, která provozuje pouze financovaný objekt
 • Žadatel předloží zejména finanční plán, harmonogram výstavby, smlouvu o dílo či kupní smlouvu akceptovanou bankou a doloží zdroje budoucích výnosů.
 • Podpis smlouvy o úvěru a příslušné zajišťovací dokumentace.
 • Splnění podmínek čerpání.
 • K žádosti o čerpání úvěru jsou vždy předkládány doklady prokazující účelovost čerpání. V případě výstavby je obvykle vyžadováno posouzení prostavěnosti nezávislým expertem.

Může vás zajímat

Řízení úrokového rizika Vhodným doplňkem projektového financování jsou nástroje umožňující ochranu před ztrátami z titulu pohybu (většinou nárůstu) tržních úrokových sazeb.
Transakční bankovnictví Podmínkou poskytnutí kontokorentního úvěru je vedení platebního styku v Raiffeisenbank. Využijte našich sofistikovaných služeb a produktů v oblasti transakčního bankovnictví.
Dotační poradenství Kromě financování umíme poskytnout i nadstandardní poradenství při plánování či realizaci vašeho akvizičního záměru.
Zhodnocování finančních prostředků Umíme pokrýt vaše sofistikované požadavky i v oblasti zhodnocení volných finančních prostředků.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra