zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Projektové financování

Odklad splátek

po dobu výstavby až na 24 měsíců (včetně možnosti kapitalizace úroků)

Možnost čerpání v cizí měně

v závislosti na měně budoucích výnosů

Poskytnutí konzultací

při finanční přípravě a odborném vedení projektu

Podrobné informace o produktu

Projektové financování poskytované Raiffeisenbank vám pomůže při realizaci vašich investičních plánů bez nutnosti mít na začátku záměru k dispozici veškeré zdroje k jeho profinancování. Díky němu také získáte:

  • Nezávislé odborné stanovisko k vašemu investičnímu záměru
  • Financování přizpůsobené konkrétnímu projektu

Projektové financování je individuálně posuzované financování. Jeho podstatou je podrobná analýza přípravy i realizace záměru včetně posouzení reálnosti výnosů z takto financovaného projektu. Tyto výnosy jsou obvykle základním zdrojem splácení úvěru a úroků. Úvěr je možné využít na financování pořízení či výstavby komerčních i rezidenčních nemovitostí, případně samostatně určených výrobních celků (např. v oblasti obnovitelných zdrojů energie) nacházejících se v ČR.

Typické předměty financování:

  • Financování výrobních celků – financování velkých investičních záměrů v různých odvětvích, zejména v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie, infrastruktury, telekomunikací apod.
  • Financování nemovitostí – financování developerských projektů včetně rezidenčních projektů, pořízení komerčních nemovitostí, příp. portfolia nemovitostí, atd.

Čerpání úvěru bývá zpravidla:

  • Postupné (v případě výstavby, rekonstrukce, modernizace, revitalizace) - na základě daňových či jiných dokladů prokazujících provedení prací odsouhlasených externím expertem banky.
  • Jednorázové (v případě financování koupě a pořízení nebo refinancování závazků váznoucích na předmětu úvěru) - na vázaný účet dlužníka případně na jiný účet v závislosti na způsobu prodeje (např. účet dražebníka).

Úroková sazba je ve smlouvě obvykle sjednána jako:

  • Pohyblivá - složená z proměnlivé referenční sazby PRIBOR (Referenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou), EURIBOR (Referenční sazba vyhlašovaná ECB pro transakce v EUR), SOFR (Referenční sazba pro měnu USD) stanovené na příslušné úrokové období a pevně stanovené smluvní přirážky.
  • Fixní - stanovená na příslušné úrokové období (1 - 15 let) s přihlédnutím k průběhu splátkového plánu jistiny úvěru.

Zajištění:

  • Zajištění úvěru nejčastěji tvoří veškerá aktiva financované společnosti, zejména zástava předmětu financování (např. nemovitosti) případně zajišťovací převod financovaných technologií.
  • Zástava podílů nebo akcií financované společnosti.

Doba splatnosti je max. 15 let, přičemž nesmí přesáhnout ekonomickou dobu životnosti investice.

Splátkový kalendář může být lineární, anuitní, případně nepravidelný - nastavený přesně podle vašich možností a potřeb. Odklad splátek po dobu výstavby může být až 24 měsíců od data podpisu smlouvy.

Požadavky

K žádosti o čerpání úvěru jsou vždy předkládány doklady prokazující účelovost čerpání. V případě výstavby je obvykle vyžadováno posouzení prostavěnosti nezávislým expertem. Žádosti o čerpání úvěru obvykle předkládáte doklady prokazující účelovost čerpání, jako jsou faktury, kupní smlouvy, apod.

Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR a má zkušenosti s daným typem investice.

Klientem musí být účelově založená společnost, která provozuje pouze financovaný objekt.

Žadatel předloží zejména finanční plán, harmonogram výstavby, smlouvu o dílo či kupní smlouvu akceptovanou bankou a doloží zdroje budoucích výnosů.

Podpis smlouvy o úvěru a příslušné zajišťovací dokumentace.

Splnění podmínek čerpání.