Strukturované a akviziční financování, syndikované úvěry

Chcete optimálně nastavit peněžní toky související s provozem či investicemi celé skupiny vašich firem? Plánujete akvizici jiné společnosti? Máte úvěry u různých bank a jejich kontrola vás nadměrně zatěžuje? Vyberte si některý z našich specializovaných individuálních produktů.

  • Možnost zrealizovat rozvojovou investici či převzetí firmy v případě nedostatku vlastních finančních prostředků
  • Možnost získat vyšší objem financování, než by byla schopna poskytnout jedna banka
  • Poradenství při plánování i realizaci vašeho projektu
  • Jedna úvěrová dokumentace zjednodušující správu a administrativní náročnost

Podrobnosti o produktu

Strukturované a akviziční financování, případně syndikované úvěry představují velmi specializované produkty pro firemní klientelu, které jsou zpracovávány na individuální bázi podle specifických podmínek každé konkrétní transakce.

Strukturované financování


Je určeno pro situace, které nelze řešit pomocí standardních produktů a postupů. Mezi takové situace patří například financování skokového rozvoje firmy prostřednictvím akvizice jiné společnosti, partnerské transakce, exportní financování apod. Vyhodnocení žádosti o takový typ financování a schválení jeho výše je založeno na analýze existující činnosti společnosti či skupiny společností a jejich finančních tocích. Při jeho konstrukci se využívá kombinace různých typů úvěrových linek a produktů k dosažení optimální struktury financování společnosti, včetně dceřiných společností v rámci konsolidovaných skupin.

Akviziční financování

Je jednou z forem strukturovaného financování. Této formy je vhodné využít v případě akvizice cílové společnosti, pokud nemáte dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce, nebo nechcete-li transakci financovat pouze z vlastních zdrojů. Příjemcem úvěru je obvykle projektová společnost (SPV), do které jako investor vložíte určitý podíl vlastních zdrojů a zbývající část prostředků je pak poskytnuta bankovním úvěrem. Zdrojem pro splácení akvizičního úvěru jsou finanční toky přebírané společnosti.

Syndikované či klubové financování

Některé požadavky na financování není možné z různých důvodů uspokojit pomocí úvěru od jedné banky. V takovém případě je možné využít syndikované či klubové financování. Jedná se o úvěry poskytované současně dvěma a více bankami v rámci jedné úvěrové smlouvy. Tento způsob umožňuje využití výhod jediné úvěrové smlouvy, marže i unifikované a jednoduché administrace. Syndikovaný úvěr je také ideálním řešením v případě, kdy nelze vůbec, nebo jen velmi obtížně rozložit zajištění mezi jednotlivé věřitele.

Může vás zajímat

Transakční bankovnictví Podmínkou poskytnutí kontokorentního úvěru je vedení platebního styku v Raiffeisenbank. Využijte našich sofistikovaných služeb a produktů v oblasti transakčního bankovnictví.
Zhodnocování finančních prostředků Umíme pokrýt vaše sofistikované požadavky i v oblasti zhodnocení volných finančních prostředků.
Trade and Export finance Získejte informace také z oblasti specifických produktů exportní financování či obchodů na zajištění obchodního rizika

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra