zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Odkup pohledávek s postihem

Zkrácení splatnosti pohledávek klienta

Přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na Raiffeisenbank

Zlepšení pozice klienta u odběratelů možností poskytnout dodavatelský úvěr

Snížení potřeby vázání finančních zdrojů pro krytí hodnotově významnějších pohledávek za odběrateli

Podrobné informace o produktu

Odkupujeme jednotlivé krátkodobé a střednědobé pohledávky před splatností, vzniklé z dodávek zboží a služeb, s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta.

Zásady odkupu pohledávek s postihem

  • Odkupována je plná výše pohledávek včetně DPH u pohledávky za tuzemským dlužníkem
  • Právní průkaznost dokumentace spojené s odkupovanou pohledávkou
    Úplata za postoupenou pohledávku je poskytována na běžný účet klienta. Struktura úhrady je stanovována individuálně dle potřeb klienta a podmínek smlouvy s odběratelem. Kalkulace úrokové či diskontní sazby je stanovována dle bonity klienta, splatnosti pohledávky a složitosti transakce. 

Zajištění

V případě neprovedení úhrady odkoupené pohledávky či jednotlivé splátky pohledávky dlužníkem na účet banky ani po uplynutí stanoveného počtu respektních dní po její splatnosti je Raiffeisenbank oprávněna provést její zpětné postoupení na klienta, vč. zatížení jeho běžného účtu ve výši poskytnutého financování a nákladů na toto financování.