Valuace a finanční plánování

Chcete znát hodnotu a tržní cenu svého projektu a/nebo společnosti a najít způsoby, jak je dále navyšovat? Připravíme finanční model na míru vaší společnosti.

 • Ohodnotíme vaši společnost.
 • Nezávisle prověříme nabídkovou cenu za vaši společnost.
 • Vyhodnotíme vaše strategické plány.
 • Pomůžeme nasměrovat vaše budoucí kroky za účelem maximalizace hodnoty.

Podrobnosti o produktu

Majitelé, management společnosti i investoři potřebují znát hodnotu svého projektu společně se způsoby, jak hodnotu dále navyšovat. Specialisté Raiffeisenbank připraví komplexní finanční a provozní model vaší společnosti nebo vašeho projektu za účelem reálného tržního ocenění a dalšího testování různých scénářů budoucího vývoje. Finanční modely obsahují statická i dynamická data a jsou postaveny tak, aby vám poskytly co možná nejobsáhlejší souhrn informací užitečných pro informované obchodní či finanční rozhodování.

Finanční analýza

Připravíme komplexní finanční pohled na společnost především v těchto oblastech:

 • Analýza aktiv i pasiv
 • Cash flow model
 • Analýza současných finančních kovenantů
 • Analýza dluhové kapacity
 • Finanční valuace na základě DCF
 • Finanční valuace na základě tržního porovnání
 • Porovnání s konkurencí

Analýza cash flow

Zanalyzujeme očekávané finanční toky ve vaší společnosti. Kvalifikovaný odhad budoucích příjmů je důležitý aspekt celkového ocenění společnosti, bez kterého nelze přijmout žádná zásadní obchodní či strategická rozhodnutí.

Analýza dluhové kapacity

Zanalyzujeme a prověříme peněžní toky vašeho podnikání, identifikujeme potenciál pro dodatečné dluhové financování (investičního, provozního, akvizičního) a odkryjeme rezervy hospodaření společnosti.

Finanční plánování

Vypracujeme možné scénáře finančního vývoje hospodaření vašeho podnikání včetně:

 • Zátěžových testů
 • Optimalizace pracovního kapitálu
 • Modelování tržeb a nákladů
 • Zohlednění vlivu změn na finančních a kapitálových trzích
 • Optimalizace nákladů
 • Využití kapitálu a nastavení optimálního hospodaření společnosti
 • Analýzy širokého spektra rizik

Valuace

Připravíme komplexní ohodnocení vaší společnosti, jednotlivých divizí i nových projektů při otestování mnoha možných vývojových scénářů, a to následujícími metodami:

 • DCF – ocenění na základě diskontování peněžních toků
 • Metoda ocenění na základě provedených transakcí
 • Metoda ocenění na základě obdobných společností obchodovaných na kapitálových trzích

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jakub Hamr
Corporate Finance Specialist Senior
+420 234 401 868
jakub.hamr@rb.cz

Může vás zajímat

Nákup a prodej společnosti Chcete prodat vaši společnost?Potřebujete pomoc při akvizičním procesu? Naši odborníci pro vás zajistí všechny potřebné náležitosti.
Strategické poradenství Hledáte pomocnou ruku při změnách ve vaší společnosti? Máte před sebou nové výzvy? Strategické poradenství Raiffeisenbank vám pomůže zvýšit výkon a efektivitu vaší firmy.
Mixer Chcete prodat vaši společnost a nevíte, jak oslovit co nejširší okruh investorů? Obáváte se rizik a vysokých nákladů s prodejem spojených? Rozjíždíte zajímavý projekt, nebo hledáte příležitost, kam investovat?
Transakce na kapitálových trzích Hledáte komplexní služby v oblasti operací na kapitálových trzích? Využijte nabídky Raiffeisenbank, která jako licencovaný obchodník s cennými papíry a první garant burzy Start poskytuje komplexní služby v oblasti operací na kapitálových trzích.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra