Nákup a prodej společnosti

Chcete prodat vaši společnost? Potřebujete pomoc při akvizičním procesu? Naši odborníci pro vás zajistí všechny potřebné náležitosti.

 • Nezávislý pohled na společnost a její procesy z pohledu investora
 • Znalost lokálního trhu investičních příležitostí a akvizic
 • Nastavení procesu dle uznávaných transakčních standardů
 • Minimalizace možných rizik pro společnost i osobní majetek vlastníka

Podrobnosti o produktu

Nechte kontrolu nad riziky nákupu či prodeje společnosti na nás a my se postaráme o maximalizaci hodnoty transakce.

Komplexní vedení nákupního či prodejního procesu

Raiffeisenbank povede ucelený proces dle vyspecifikovaných parametrů od rozhodování o načasování a způsobu provedení přes samotnou exekuci až po konečné vypořádání. V průběhu transakce obstaráme veškerou komunikaci s protistranou (protistranami) tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost procesu.

Prodej společnosti zahrnuje tyto klíčové služby:

 • Vyhodnocení prodejnosti – vyhodnotíme reálnost prodeje vaší společnosti či projektu na základě komplexní analýzy společnosti.
 • Sestavení procesního týmu – spolupracujeme se zkušenými a prověřenými právními kancelářemi, účetními i daňovými poradci, a také poskytovateli elektronického data roomu. Připravíme pro vás výběrové řízení na partnery se specializací odpovídající vašim potřebám.
 • Příprava transakčních dokumentů – navrhneme a vypracujeme investiční materiály zdůrazňující informace, které podpoří zájem investorů a pozitivně ovlivní výslednou hodnotu transakce.
 • Identifikace potenciálních zájemců – vytipujeme seznam potenciálních kupujících z okruhu strategických a finančních investorů z České republiky i ze zahraničí.
 • Virtuální Data Room – zajistíme kompletní přípravu a vedení Data Room procesu. Elektronická datová místnost slouží zájemcům o předakviziční prověrku k zabezpečenému zpřístupnění interních informací o společnosti.
 • Zastupování klienta – zastoupíme vás při jednání s třetími stranami od začátku procesu až do vypořádání.
 • Pomůžeme vám především s vyhodnocením nezávazných i závazných nabídek, s výběrem zájemců, s vyjednáváním prodejní ceny a její výplaty, a v neposlední řadě s vyjednáváním kupní dokumentace a záruk.
 • Vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny oproti podílu na společnosti pomocí finančních a ekonomických instrumentů jako jsou vázané účty (tzv. escrow), bankovní úschova, notářská úschova a další, s cílem maximálního zabezpečení prodávajícího.

Nákup společnosti zahrnuje tyto klíčové služby:

 • Analýza strategického záměru klienta – vyhodnotíme proveditelnost strategického záměru klienta na základě prověrky (due diligence), relevance odvětví, konkurence a analýzy dostupných investičních příležitostí. Analýza může zahrnovat jak vyhledávání akvizičních cílů, tak předakviziční prověrku cílové společnosti.
 • Strukturování transakce – nastavíme komplexní strukturu transakce – strukturu financování, harmonogram obchodní strukturu s ohledem na minimalizaci obchodních a právních rizik i daňové zátěže.
 • Valuace a finanční model – připravíme komplexní finanční a provozní model cílové společnosti za účelem reálného tržního ocenění. Zároveň také vyhodnotíme možné synergické efekty ze zapojení akvírované společnosti do vašeho stávajícího podnikatelského portfolia.
 • Příprava transakčních dokumentů – připravíme všechny potřebné akviziční dokumenty ve formě a obsahu, který odpovídá vámi zadaným kritériím a charakteru transakce, a dále se budeme podílet na nastavení smluvní dokumentace a dalších dokumentů.
 • Zastupování klienta – plnohodnotně vás zastoupíme vůči třetím stranám při:
  • Oslovení akvizičního cíle
  • Vyjednávání o výši akviziční ceny
  • Nastavení kovenantů (záruk) poskytovaných prodávajícím
  • Vyjednávání struktury a časového schématu výplaty kupní ceny
 • Vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny proti podílu na společnosti pomocí finančních / ekonomických instrumentů, jako jsou vázané účty (tzv. escrow), bankovní úschova, notářská úschova další, s cílem zajistit maximální zabezpečení kupujícího. Samozřejmostí je účast při podpisu smluvní dokumentace.

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jakub Hamr
Corporate Finance Specialist Senior
+420 234 401 868
jakub.hamr@rb.cz

Může vás zajímat

Valuace a finanční plánování Chcete znát hodnotu a tržní cenu svého projektu a/nebo společnosti a najít způsoby, jak je dále navyšovat? Připravíme finanční model na míru vaší společnosti.
Strategické poradenství Hledáte pomocnou ruku při změnách ve vaší společnosti? Máte před sebou nové výzvy? Strategické poradenství Raiffeisenbank vám pomůže zvýšit výkon a efektivitu vaší firmy.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra